>
Fa   |   Ar   |   En
   فرصتها و چالشهای آموزش الکترونیکی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دوران کرونا  
   
نویسنده شایگانی بیتا ,نورانی فاطمه
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    بررسی تاثیر شرایط بحرانی کرونا بر مقاطع تحصیلات تکمیلی، به دلیل آمیختگی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آنها، و نیز نقش مقاطع مذکور در بکارگیری و باز تولید سرمایه انسانی، قابل تعمق است. فراگیر بودن این بحران، سبب می شود تا تجارب موجود به گونه ای سیستماتیک مورد تامل قرارگیرند. این مقاله چالش ها و فرصتهای بحران یک ساله کرونا را با عنایت به تجربه های ارائه کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات آموزشی الکترونیکی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تبیین کرده است. با عنایت به مدل ارزشیابی pdpp معلوم شد که بحران کرونا هر دو گروه مذکور را با تغییر در ترکیب هزینه های اقتصادی روبرو ساخته است. گرچه امکان دسترسی و مشارکت آسان تر و متنوع تر از اساتید مخصوصاً در رساله ها، رویدادی مثبت بود اما همچنان ضعف های بنیادین در برقراری ارتباط و پشتیبانی آموزش، درکنار کاهش تعاملات آموزشی و پژو هشی دانشجویان با یکدیگر، از جمله چالش های دوران کرونا در مقاطع آموزش تکمیلی به شمار می آید. رعایت این ملاحظات با توجه تطویل احتمالی بحران، ناهمگنی دانشگاههای گوناگون در دستیابی به زیر ساختهای الکترونیکی آموزشی- پژوهشی، در سیاستگذاری کارآی سیستم آموزش عالی می تواند مفید فایده باشد.
کلیدواژه تحصیلات تکمیلی ,بحران کرونا ,آموزش الکترونیکی ,مدل ارزشیابیPdpp
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی sf.noorani@pnu.ac.ir2
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved