>
Fa   |   Ar   |   En
   هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی   
سال:1400 - دوره:1 - هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی - کد همایش: 00220-35394


  tick  آسیب‌‌شناسی اجرای اثربخش خط‌مشی عمومی مالیات برخانه‌های خالی - صفحه:0-0

  tick  ابزارهای تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه - صفحه:0-0

  tick  ابزارهای تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه، با تاکید بر تامین مالی مسکن از طریق اوراق رهنی - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی سیستم صنعتی‌سازی مسکن و راهبرد‌های توسعه آن در ایران - صفحه:0-0

  tick  الگوی مسکن معیشت_محور سازگار با سبک زندگی اسلامی-ایرانی - صفحه:0-0

  tick  اوراق خرید دین کالایی، ابزاری برای تامین سرمایه در گردش زنجیره تولید مسکن - صفحه:0-0

  tick  بازاندیشی در طرح‌های توسعه شهری، افزایش عرضه زمین برای کاهش قیمت مسکن و جبران کسری بودجه - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر سرمایه گذاری مسکن بر تولید با تاکید بر نااطمینانی های آن - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن (مطالعه موردی شهر کرج) - صفحه:0-0

  tick  بررسی علل و پیامدهای شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی‌ در حاشیه شهرها و معرفی ایده تشکیل ستاد منطقه ای - صفحه:0-0

  tick  تاثیر نابرابری درآمد بر دسترسی به مسکن شهری و خانه های خالی - صفحه:0-0

  tick  تحلیل شاخص‌ها و محاسبه بهره‌وری مسکن شهری استان کرمان و مقایسه با کشور - صفحه:0-0

  tick  تحلیلی بر نقش مسکن اجتماعی(اجاره به شرط تملیک) در تامین مسکن برای گروه های کم درآمد شهری (نمونه موردی: مجتمع صدف شهر رباط کریم) - صفحه:0-0

  tick  سیاست گذاری کارآمد زمین شهری، راهکار مشکل مسکن در ایران - صفحه:0-0

  tick  طراحی سازوکار تامین مالی مسکن از طریق اوراق بازار سرمایه برای اقشار کم‌درآمد - صفحه:0-0

  tick  طراحی نظام تامین مالی کارآمد مسکن در شرایط تورمی - صفحه:0-0

  tick  فرصت‌ها و راهکارهای تامین مالی ساخت مسکن از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی - صفحه:0-0

  tick  مدیریت استراتژیک سبد پروژه های ساختمانی با تمرکز بر شکل گیری نهادهای توسعه گر مسکن - صفحه:0-0

  tick  مقایسه اثر گذاری وقف و مسکن مهر بر قیمت مسکن مطالعه موردی شهر ملایر - صفحه:0-0

  tick  نگرشی نو در نسبت مالیات بر عایدی سرمایه با رشد نقدینگی و تورم (رهیافتی از نظریه درون زایی پول) - صفحه:0-0

  tick  واکاوی مالیات بر خانه های خالی در ایران؛ مبانی، آثار، قواعد و الزامات اجرایی - صفحه:0-0

  tick  ﺿﺮورت اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی - صفحه:0-0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved