>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث   
سال:1400 - دوره:1 - نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث - کد همایش: 99201-72766


  tick  احیای روح تعقل در پرتو فرهنگ اربعین حسینی- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.2.0

  tick  ارتباطات غیرکلامی نماز- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.8.6

  tick  ارزیابی ترجمه صفارزاده و آیتی با تکیه بر سطح صرفی-نحوی الگوی گارسس (مطالعه موردی: سوره مبارکه مریم)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.36.4

  tick  الاسلوب التربوی فی القرآن الکریم (اسلوب الحوار انموذج)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.35.3

  tick  انواع روایات تاویلی سوره رعد درباره امام‌علی(ع)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.16.4

  tick  انواع عصبیت و آثار آن در قرآن کریم- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.30.8

  tick  بایسته‌های اخلاقی و روش‌شناسی علمی پاسخ‌گویی به شبهات در سیرۀ امام صادق (ع)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.31.9

  tick  بررسی آسیب شناسی آثار اجتماعی حسادت و حسود در بین جامعه از دیدگاه قرآن کریم- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.24.2

  tick  بررسی انتساب حدیث « لا تودبوا اولادکم باخلاقکم لانهم خلقوا لزمانٍ غیر زمانکم» به امام علی(ع)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.29.7

  tick  بررسی رابطه‌ی نفاق با کسالت در نماز در آئینه‌ی ثقلین- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.33.1

  tick  بررسی راهبردهای خودتنظیمی در روایت های زنان برگزیده قرآنی- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.6.4

  tick  بررسی زبان‌شناختی سیمای یهود در قرآن کریمبا تکیه بر بافت زبانی- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.28.6

  tick  بررسی معنای ظرفیت حرف «فی» در پنج جزء اول قرآن کریم (مطالعۀ موردی ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله به‌جملۀ و تفسیری از آقایان معزی و آیتی و مشکینی)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.23.1

  tick  بررسی و نقد ترجمه های رایج فارسی قرآن از آیات دوم و دهم سوره فتح- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.27.5

  tick  بررسی ‌شیوه ‌تربیتی ‌نهج البلاغه ‌دراصلاح نگرش‌های‌ فردی ‌به ‌دنیا بر‌اساس ‌الگوی ‌فر‌کلاف- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.21.9

  tick  تاثیر جنسیّت در تفسیر(بررسی موردی آیات حقوق زنان در کتبمخزن العرفان و قرآن و زن)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.9.7

  tick  تحلیل معناشناختی مفهوم انفاق در قرآن کریمبا تکیه بر نظریۀ تحلیل مولفه‌ای- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.4.2

  tick  تهاجم فرهنگی و راهبردهای کلانِ مقابله با آن در بیانات رهبر معظم انقلاب- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.7.5

  tick  حریم شناسی قرآنی و دستاوردهای آن درسلامت جسم و روان- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.32.0

  tick  راهکارهای عملی امنیت اقتصادی بارویکردبه راهکارهای فردی- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.19.7

  tick  روش های اصلاح و تغییر با محوریت سوره کهف1و2- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.11.9

  tick  سبک شناسی آوایی، صرفی- نحوی، بلاغی سوره قمر- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.13.1

  tick  فرهنگ آفرینی قرآن در زمینه اخلاق- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.14.2

  tick  مبانی و روش های تربیتی در قرآن کریمبررسی موردی: سوره علق- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.34.2

  tick  معنا شناسی عدل در قرآن کریم- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.18.6

  tick  معناشناسی واژه «دعاء» در قرآن کریم با تکیه ‌بر روابط هم‌نشینی و جانشینی- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.17.5

  tick  مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی در قرآن و احادیث- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.3.1

  tick  میزان دقت واژه گزینی در ترجمه های فارسی معاصر قرآن (مطالعه موردی : سوره ملک)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.37.5

  tick  نقد بینامتنیت دینی اشعار ابوالعلاء المعری با اعتقادات شیعه(رسالة الغفران، دیوان اللزومیات وسقط الزند)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.5.3

  tick  نقد واژگانی ترجمه «الهی قمشه ای و مکارم شیرازی» از سوره یوسف (با تکیه بر نظریه سطح «معنایی- لغوی» کارمن گارسس)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.22.0

  tick  نقدی بر آراء تفسیری ریچارد بل در کتاب درآمدی بر تاریخ قرآن- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.10.8

  tick  نقش محبت به خداوند بر رشد برخی فضائل اخلاق اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.25.3

  tick  نیایش نخستین صحیفه سجادیه و بررسی سبک شناسانه‌ی آن- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.1.9

  tick  واکاوی تلمیح به قصص قرآنی مطالعه موردی : دیوان اشعار علامه علی اکبر دهخدا- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.20.8

  tick  واکاوی داستان ورقه بن نوفل مبنی بر رفع نگرانی از پیامبر(ص) در اثر دریافت وحی- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.26.4

  tick  واکاوی مهجوریت زدایی قرآن در گفتمان امام (ره)- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.15.3

  tick  گفتمان تربیتی انبیاء در قرآن1و2- DOR:20.1001.2.9920172766.1400.1.1.12.0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved