>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1397 - دوره:20 - شماره:2


  tick  اثر برنامه آموزشی تعدیل سبک زندگی بر تبعیت از رژیم غذایی و فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:192-202

  tick  اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل تصورات و تمایلات در پیشگیری و کاهش مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین مردان بدن‌ساز - صفحه:263-273

  tick  اثربخشی مشاوره مامایی با رویکرد راه حل محور بر ترس زایمان طبیعی - صفحه:375-383

  tick  ارزیابی سطح استرس شغلی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در لکوموتیورانان ایرانی - صفحه:291-299

  tick  امنیت غذایی و عوامل اقتصادی مرتبط با آن در زنان سالمند روستایی - صفحه:203-209

  tick  انتظارات و ادراک بیماران از کیفیت خدمات بستری در بخش‌های زنان و زایمان و کودکان بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر سمنان در سال 1395 - صفحه:221-227

  tick  بررسی اختلالات شناختی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط در سالمندان شهر سمنان - صفحه:240-247

  tick  بررسی الگوی ترویج و کاربست مولفه‌های اجتماعی سلامت ویژه عضو هیات علمی دانشگاه - صفحه:366-374

  tick  بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه‌گذاری بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی بر عمل‌کرد اقتصادی واحدهای پاراکلینیک: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ - صفحه:403-409

  tick  بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گرمسار - صفحه:300-309

  tick  بررسی شیوع و برخی عوامل مرتبط با اختلال عملکرد جنسی در زنان روستایی مراجعه‌کننده به خانه‌های بهداشت روستایی شهرستان نیشابور - صفحه:310-316

  tick  تجربیات سالمندان از تعاملات اجتماعی آنلاین: یک مطالعه پدیدارشناسی - صفحه:336-349

  tick  تحلیل مشارکت مالی خانوارهای ایرانی در نظام سلامت از طریق تجزیه ضریب تمرکز توزیع مخارج درمانی - صفحه:358-365

  tick  تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های دستیابی به پوشش همگانی سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی - صفحه:410-416

  tick  تعیین‌کننده‌های اجتماعی خشونت علیه زنان باردار توسط همسر در شهرستان همدان در سال 1395 - صفحه:350-357

  tick  رابطه افسردگی و آگاهی از دیابت با میزان خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:210-220

  tick  رابطه سواد اطلاعاتی، اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی - صفحه:248-255

  tick  سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان - صفحه:256-262

  tick  شناسایی برخی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با فواصل زمانی عود در مبتلایان به اختلال دوقطبی: تحلیل بیزی مدل زمان شکست شتابیده لگ نرمال چوله - صفحه:384-390

  tick  طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به بیماری مزمن: یک مطالعه ترکیبی - صفحه:179-191

  tick  عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر تجربیات جنسی زنان مواجه با ناباروری: یک مطالعه کیفی - صفحه:228-239

  tick  مدل ارتباطی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با عملکرد جنسی زنان در سنین باروری: تحلیل مسیر - صفحه:391-402

  tick  مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در خانوارهای دریافت‌کننده مداخلات گران‌قیمت: بررسی میدانی در یک بیمارستان بزرگ - صفحه:283-290

  tick  نقش واسط حمایت اجتماعی در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت‌مندی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز بازتوانی قلب و عروق اصفهان - صفحه:317-324

  tick  نگرش به مواد مخدر و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی سمنان - صفحه:325-335
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved