>
Fa   |   Ar   |   En
   طب توانبخشی   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:3


  tick  آیا ارتباطی بین ورزش و استئوآرتریت وجود دارد؟ - صفحه:285-298

  tick  اثر خستگی بر متغیرهای زمانی مکانی و گشتاور عضلانی مچ پای افراد دارای صافی کف پا هنگام راه رفتن - صفحه:189-198

  tick  اثر یک دوره تمرین ورزشی با تعداد جلسات متفاوت بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و حرکتی در دختران کم‌توان ذهنی - صفحه:244-254

  tick  اثرات ضدافسردگی تمرینات قدرتی، هوازی و ترکیبی در مردان بزرگسال - صفحه:199-207

  tick  اثربخشی برنامه آموزشی نقطه های فضایی بر ادراک روابط فضایی کودکان دارای اختلال یادگیری مطالعه تک آزمودنی - صفحه:105-112

  tick  بررسی اثر سن، یائسگی، دیابت، نوشیدن مایعات و اجرای ورزش منظم بر بی اختیاری ادراری در زنان چاق بر اساس شاخص های آنتروپومتریک - صفحه:226-235

  tick  بررسی اثر کاهش دیجیتالی نویز و جهت داری بر روی آزمون تراز پذیرش نویز و بازشناسی اعداد در نویز - صفحه:263-273

  tick  بررسی تاثیر آموزش هندلینگ (مراقبت‌های ویژه) بر کیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری - صفحه:18-24

  tick  بررسی تاثیرات نواربندی کینزیو آبداکتوری و چرخش دهندگی خارجی ران بر کینماتیک سه بعدی اندام تحتانی طی فاز اتکا دویدن - صفحه:79-87

  tick  بررسی کیفیت زندگی و دردهای اسکلتیعضلانی مراقبان کودکان فلج مغزی در مدارس جسمیحرکتی - صفحه:96-104

  tick  بررسی مهارت‌های واجی در کودکان دوزبانه‌ی فارس-عرب‌زبان 5-4 سال - صفحه:88-95

  tick  تاثیر تمرین استقامتی بر مقادیر آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و رزیستین سرم در مردان مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی - صفحه:125-132

  tick  تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسیحرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی - صفحه:48-58

  tick  تاثیر عمل جراحی فتورفرکتیو کراتکتومی به سه روش در بیماران نزدیک بین آستیگماتیسم با آستیگماتیسم کمتر از 1 دیوپتر - صفحه:217-225

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با استفاده از پاوربال® بر قدرت، حس عمقی و عملکرد حرکتی اندام فوقانی در والیبالیست های مبتلا به آرنج تنیس‌بازان - صفحه:141-156

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات آکادمی ملی طب ورزش بر پشت تابدار دانش آموزان دختر مقطع متوسطه - صفحه:208-216

  tick  تاثیر یک جلسه تحریک فراجمجمه‌ای مغز با جریان مستقیم بر شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن - صفحه:25-33

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات تناوبی خیلی شدید و تداومی بر تراکم ‏و محتوای معدنی استخوان در رت های بالغ نر - صفحه:236-243

  tick  تاثیر پروتکل خستگی عملکردی بر کنترل قامت و تعادل افراد با قوس کف پای متفاوت - صفحه:113-124

  tick  تحول نظریه ذهن در کودکان کم‏توان ذهنی و عادی: ارتباط آن با سبک دلبستگی و سلامت روان مادران - صفحه:165-172

  tick  تطابق فرهنگی و بررسی اعتبار محتوای نسخه فارسی محور یک پرسشنامه معیار تشخیصی برای اختلالات مفصل فکیگیجگاهی (Dc/Tmd) - صفحه:133-140

  tick  حرکت درمانی با محدودیت اجباری در بهبود عملکرد اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی‌پلژی اسپاستیک: مرور ادغام‌یافته و نظر خبرگان - صفحه:299-307

  tick  رشد خزانه واژگان کودک فارسی زبان از 15 تا 34 ماهگی: یک گزارش موردی طولی - صفحه:308-317

  tick  شناسایی ریتم فعالیت عضلات کمربند شانهای در پرتاب آهسته و سریع توپ هندبال در افراد با و بدون سندرم درد شانه - صفحه:69-78

  tick  مروری بر پژوهش ها در زمینه اختلالات هیجانی رفتاری کودکان کم شنوا - صفحه:274-284

  tick  مقایسه اثر دو نوع تمرینات پلایومتریک هاپینگ و پرشی بر حس وضعیت مفصل زانو در مردان به دنبال بازسازی لیگامان صلیبی قدامی - صفحه:1-9

  tick  مقایسه اثرات دستگاه مکانیکی کمک به سرفه و فیزیوتراپی تنفسی سنتی بر شاخص های اسپیرومتری در بیماران کیستیک فیبروزیس - صفحه:173-179

  tick  مقایسه بهره گوش واقعی در سمعک های تنظیم شده با پاسخ کورتیکال و منحنی هدف حاصل از فرمول Nal-Nl2 در کودکان با کم شنوایی حسی-عصبی متوسط تا شدید - صفحه:10-17

  tick  مقایسه تاثیر توجه تقسیم شده و انتخابی بر عملکرد شنوایی دایکوتیک کودکان دچار اختلال خواندن و هنجار 8 تا 10 سال - صفحه:157-164

  tick  مقایسه تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینات (Nasm) و ترکیبی (عصبیعضلانی و ثبات مرکزی) بر ویژگی های عملکردی و تعادل افراد مبتلا به آسیب مزمن یک طرفه مچ پا - صفحه:34-47

  tick  مقایسه توانایی شنوایی فضایی در افراد جوان و سالمندان دارای شنوایی هنجار و اختلال درک گفتار در نویز - صفحه:255-262

  tick  مقایسه عوامل خطر داخلی آناتومیک میان ورزشکاران با و بدون سابقه اسپرین خارجی مچ پا - صفحه:180-188

  tick  مقایسه ی اثربخشی هشت هفته تمرینات پیشرونده پرش فرود بر عملکرد حرکتی و کنترل قامت فوتبالیستهای جوانِ در معرض خطر آسیب Acl - صفحه:59-68
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved