>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و برنامه ریزی شهری   
سال:1402 - دوره:4 - شماره:1


  tick  آینده‏‌نگاری برنامه‏‌ریزی مسکن مناسب اقشار آسیب‏‌پذیر شهری (مورد پژوهی: ناحیۀ منفصل شهری نایسر، سنندج) - صفحه:180-196

  tick  ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری خلاق در بافت‏‌های تاریخی با رویکرد کسب‌‏وکارهای نوپا در ایران - صفحه:116-129

  tick  ارزیابی نقش بهبود فضای کسب‌وکار با تاکید بر رویکرد آینده‌پژوهی: مورد مطالعه منطقۀ 6 شهر تهران - صفحه:18-32

  tick  بسط مفهومی آزمایشگاه زندۀ شهری براساس روش تحلیل مفهوم تکاملی راجرز - صفحه:92-114

  tick  تاثیر گردشگری بر توسعۀ پایدار شهری از منظر اقتصادی: مطالعۀ موردی شهرستان بستان‏‌آباد - صفحه:130-142

  tick  تبیین محرک‌‏های کلیدی موثر بر استقرار شهر هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (مورد مطالعه: کلان‏‌شهر مشهد) - صفحه:232-248

  tick  تبیین مدل مفهومی برنامه‌ریزی شهری درمانگر استرس - صفحه:52-75

  tick  تحلیل شبکۀ مسائل و پیش‏فرض‌‏های راهبردی شهرسازی و معماری کلان‏‌شهرهای کشور: کاربردی از تحلیل شبکه‌‏های اجتماعی (Sna) و پدیدارسازی پیش‏فرض‏‌های راهبردی (Sast) - صفحه:216-230

  tick  تحلیل فضایی جدایی‏‌گزینی اجتماعی- فضایی در بافت‌‏های ناکارآمد شهری‌ موردکاوی: محلۀ قیطریه کلان‌شهر تهران - صفحه:158-179

  tick  تحلیلی بر تعارض‌‏های ساختارهای قدرت و منفعت در فرایند برنامه‌ریزی توسعۀ مجدد اراضی قهوه‌‏ای (نمونۀ مطالعاتی بازتوسعۀ گاراژهای محلۀ پشت گاراژهای شهر زاهدان) - صفحه:144-157

  tick  تدوین کیفی الگوها و شاخص‌های بازآفرینی اقتصادمبنا با رویکرد رقابت‌پذیری شهر (شهر سنندج) - صفحه:34-51

  tick  تدوین مولفه‏‌های کلیدی پدافند غیرعامل متناسب با تهدیدهای دوفضایی کلان‌شهر تهران - صفحه:76-90

  tick  سنجش اثرگذاری ساختارهای سازمانی‌ نهادی و سازوکار عمل آن‌ها در گسترش منطقۀ ‌کلان‌شهری‌تهران - صفحه:198-214

  tick  طراحی مدل برندسازی شهری مبتنی بر کارآفرینی دیجیتال در صنایع خلاق - صفحه:6-17
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved