>
Fa   |   Ar   |   En
   دستاوردهای نوین در علوم غذایی   
سال:1399 - دوره:3 - سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم غذایی - کد همایش: 99200-29627


  tick  A Review On The Detection Of Approved And Unauthorized Synthetic Dyes From Foodstuffs- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.1.2

  tick  آنزیم پروتئاز حاصل از گیاه پنیر باد (ویتانیا کوآگولانس)- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.12.3

  tick  ارزیابی ویژگی های شیمیایی ماست چکیده بازار لبنی سنتی- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.8.9

  tick  اهمیت اصلاح الگوی کشت در تامین منابع غذایی- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.6.7

  tick  باورهای نادرست در ایمنی و سلامت محصولات لبنی- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.9.0

  tick  تولید نوشیدنی فراسودمند تخمیری کمبزه-لیموترش-نعنا با استفاده از باکتری Lactobacillus Fermentum Llb3- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.13.4

  tick  رنگ های مصنوعی غیر مجاز در مواد غذایی و روش های شناسایی آنها- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.4.5

  tick  رنگ های مصنوعی مجاز مورد استفاده در مواد غذایی- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.5.6

  tick  روش های استخراج و پایدارسازی رنگدانه های طبیعی مورد استفاده در مواد غذایی- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.10.1

  tick  روش های ترکیبی خشک‌کردن کف‌پوشی- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.11.2

  tick  شیوع مصرف رنگ های مصنوعی در جوجه کباب های زعفرانی از سوپر گوشت های شهرستان بابل- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.3.4

  tick  مروری بر پراکندگی فلزات سنگین در سبزیجات خوراکی در ایران- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.7.8

  tick  ویژگیهای عملکردی اسید فیتیک- DOR:20.1001.2.9920029627.1399.3.1.2.3
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved