>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوع مصرف رنگ های مصنوعی در جوجه کباب های زعفرانی از سوپر گوشت های شهرستان بابل  
   
نویسنده بلبل امیری عطیه ,پرتوی راضیه
منبع دستاوردهاي نوين در علوم غذايي - 1399 - دوره : 3 - سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم غذایی - کد همایش: 99200-29627
چکیده    افزودنی های غذایی ترکیباتی هستند که به منظور دوام یا بهبود رنگ، طعم، ظاهر، ترکیب موادغذایی و حفظ ارزش غذایی به مواد غذایی اضافه می شوند. رنگ ها جز این دسته از مواد می باشند. در طی سالیان اخیر به علت قیمت بالای زعفران، استفاده از رنگ های مصنوعی به جای آن در محصولات غذایی مانند شیرینی، ژله، نوشابه، آب میوه، محصولات گوشتی، جوجه کباب و ... رشد زیادی داشته است. استفاده ازرنگ های مصنوعی به علت عوارضی همچون تضعیف سیستم ایمنی و سرطان زایی محدودیت دارد. همچنین استفاده از بعضی از آنها به علت سمیتشان مجاز نمی باشد.روش کار: تعداد 31 نمونه جوجه کباب زعفرانی به صورت تصادفی از سوپرگوشت های بابل جمع آوری شده و به آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی در شهرستان آمل منتقل شد. نمونه ها پس از استخراج رنگ توسط اسید کلریدریک، با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک مورد آنالیز قرار گرفتند.یافته ها: پس از آنالیز و تشخیص رنگها در نمونه ها مشخص شد که از مجموع 31 نمونه مورد آزمایش، تعداد 13 نمونه حاوی رنگ طبیعی، تعداد 17 نمونه حاوی رنگ مصنوعی مجاز و 1 نمونه حاوی رنگ مصنوعی غیر مجاز بودند.نتایج: بالا بودن درصد مصرفی رنگ های غیر مجاز در جوجه کباب های زعفرانی عرضه شده در سوپر گوشت های شهرستان بابل بیانگر این مطلب است که صنف به کار برنده فاقد هر گونه اطلاع از عوارض سوء مصرف این گونه رنگ ها می باشدو بنابراین مهم ترین پیشنهاد راهبردی در این زمینه، افزایش آگاهی صتف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان موادغذایی نسبت به عوارض به کارگیری رنگ های مصنوعی و اقدامات اجرایی می باشد
کلیدواژه افزودنی های غذایی ,رنگ های مصنوعی ,رنگ های مصنوعی مجاز ,رنگ های مصنوعی غیرمجاز
آدرس تخصصی فناوریهای نوین آمل, دانشکده دامپزشکی, بهداشت مواد غذایی, ایران, دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved