>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و Gis) در آمایش سرزمین   
سال:1397 - دوره:3 - سومین همایش ملی کاربرد مدلهای پشیرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین - کد همایش: ۹۷۱۹۰-۲۱۷۰۲


  tick  After The Earthquake Crisis Management By Using Gis (Case Study: Isfahan Area Three)

  tick  آسیب شناسی امکان پذیری نظارت و کنترل عوامل توسعه برنامه های گردشگری در کرمان

  tick  آینده نگاری نظام اداری مدیریت بحران شهری با رویکرد همگرایی فناورانه (مورد مطالعه: شهر یزد)

  tick  ارتقا عملکرد دریافت سرویس‌ عارضه تحت وب با استفاده از پردازش‌های موازی پایتون

  tick  ارزیابی آسیب پذیری خسارات ناشی از زلزله (منطقه مورد مطالعه : ناحیه 3 منطقه یک شهرداری تهران)

  tick  ارزیابی تناسب کاربری های آموزشی(مدارس ابتدایی) آزادشهریزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک استان مرکزی

  tick  ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (Dems) حاصل از نقشه های توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه برداری و تصاویر ماهواره ای و راداری با نقاط کنترل زمینی با دقت ارتفاعی بالا

  tick  ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوضه چهل‌گزی در استان کردستان

  tick  ارزیابی قابلیت شاخص های آشکارسازی جلبک شناور در شناسایی لکه‌های نفتی

  tick  ارزیابی کارایی عملگرهای فازی و بررسی نیمرخ توپوگرافی در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه ی آبخیر سد ایلام

  tick  ارزیابی مقایسه ای روش های سنجش چگونگی مورفوتکتونیسم با تحلیل تصاویر ماهواره ای (منطقه مورد مطالعه : زاینده رود)

  tick  ارزیابی مکان گزینی بهینه دفن پسماند جامد شهر یزد با مقایسه تکنیک شباهت به گزینه‌ایده آل و ماتریس لئوپلد

  tick  ارزیابی منابع آب سازندهای سخت استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

  tick  ارزیابی و تحلیل پراکنش و توزیع کاربری های اداری – دولتی در شهر زابل با رویکرد آمایشی

  tick  ارزیابی و پهنه بندی کیفی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از شاخص Gqi در محیط Gis در دشت پیشکوه تفت

  tick  ارزیابی و پیش بینی تغییرات مکانی کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص Gis و Gqi (دشت تفت-نصرآباد واقع در شهرستان تفت استان یزد)

  tick  ارزیابی وضعیت فرسایش در یک حوضه ی آبریز با استفاده از سنجش از دور و Gis ومدل ام پسیاک( مطالعه ی موردی حوضه آبریز کلاه دراز شهرستان گیلانغرب)

  tick  ارزیابی پتانسیل و دقت مدل رقومی حاصل از تصاویر پهپاد مطالعه موردی (شهر هارونی)

  tick  استخراج تغییرات ساختمانها با بکارگیری الگوریتم های یادگیری ماشین Svm و جنگل تصادفی روی زوج عکس هوائی

  tick  استخراج جزایر حرارتی شهر یزد با استفاده از سنجنده Oli-Tirs و بررسی آن با کاربری های مختلف اراضی

  tick  استفاده از Dem دقیق محلی در عملیات Phase Unwrapping و تاثیر آن در Interfrometry (مطالعه موردی: اصفهان)

  tick  امکان سنجی استقرار اماکن اقامتی گردشگری شهر شمیرانات تهران با تاکید بر مخاطرات طبیعی

  tick  انتخاب مسیر بهینه خطوط انتقال نفت وگاز با استفاده از تلفیق سنجش از دور و Gis

  tick  اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از رادار Sar

  tick  ایجاد مدل های سه بعدی در بهسازی و نوسازی بافت های شهری، نمونه موردی ( شهر آنکارا ترکیه )

  tick  برآورد تغییرات و پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

  tick  برآورد حجم برداشت خالص از سفره آب زیرزمینی با به‌کارگیری فناوری سنجش‌ازدور و مقایسه آن با داده‌های حاصل از اندازه‌گیری‌های هوشمند (مطالعه موردی: دشت چاه گیر ابرکوه)

  tick  برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تحلیل رگرسیون چند متغیره

  tick  برآورد مساحت سطحی پهنه آبی چاه نیمه ها با استفاده ازتصاویر چند زمانه ماهواره ای(مطالعه موردی:شهرستان هامون)

  tick  بررسی ارتباط جزایر حرارتی با بیوفیزیک شهری با استفاده از Rs و Gis (مطالعه موردی شهر اهواز)

  tick  بررسی الگو های پراکنش رشته های دانشگاهی آموزش عالی در استان قزوین و بارزسازی شاخص های فضایی موثر بر مطابقت رشته با پتانسیل های منطقه

  tick  بررسی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه کاربری اراضی(منطقه مورد مطالعه: شهر یاسوج)

  tick  بررسی امکان استخراج عوارض در مقیاس Subpixel از تصاویر سنجنده Modis در محیط ها با پس زمینه همگن

  tick  بررسی اهمیت سیستم اطلاعات جعرافیایی در مدیریت سلامت شهرنمونه موردی بیماران ام اس کرمان

  tick  بررسی تغییرات کاربری اراضی براساس تجزیه و تحلیل متریک های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی (منطقه مورد مطالعه: شهر یاسوج)

  tick  بررسی توانمندی های استان یزد در جذب گردشگر

  tick  بررسی توزیع بروسلوزدر استان زنجان طی سالهای1391- 1396به روش تحلیل فضایی-زمانی

  tick  بررسی توزیع فضایی مکانی خدمات درمانی، بهداشتی منطقه 4 اهواز و بهینه گزینی آن با استفاده از Gis

  tick  بررسی جزایر حرارتی شهری با استفاه از لندست 8 : مطالعه موردی شهر سنندج

  tick  بررسی رطوبت خاک در کانون های مولد گرد و غبارهای ورودی به غرب ایران

  tick  بررسی روش های مختلف طبقه بندی در ارزیابی تغییرات اراضی کشاورزی و باغات با استفاده از تصاویر لندست

  tick  بررسی روش های پایش تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور

  tick  بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی شهرستان خدا آفرین

  tick  بررسی زمین-طبیعت گردی سمیرم-دنا با استفاده از مدل سیستم تحلیل ارضی

  tick  بررسی سازگاری وناسازگاری پیرامون پارکهای شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری نمونه – موردی منطقه 2 شهرداری یزد

  tick  بررسی عدالت جغرافیایی در توزیع کاربری درمانی در شهر یزد در دهه ی اخیر

  tick  بررسی فرونشست زمین در دشت ارزوئیة کرمان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری ( (Dinsarو با بکارگیری تصاویرسنجنده های Asar و Sentinel1

  tick  بررسی فرونشست منطقه فاریاب به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری

  tick  بررسی فرونشست یزد با استفاده از تکنیک تداخلسنجی راداری و ترازیابی دقیق

  tick  بررسی میزان سختی موجود در آب با استفاده از مدل آماری رگرسیون خطی چند متغیره ( مطالعه موردی : یزد- اردکان)

  tick  بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی باغات شهر سمیرم

  tick  بررسی و مقایسه سه فیلتر Adaptive ، Boxcarو Goldsteinدر تداخل سنجی راداری با استفاده از تصاویر ماهواره ای Envisat در موقعیت مکانی دشت یزد – اردکان

  tick  بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از Lcm و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : شهر الوند -استان قزوین)

  tick  بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از Lcm و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : منطقه زرجه بستان -استان قزوین)

  tick  بررسی ژئودینامیسم فعال حاصل از عملکرد گنبد نمکی با استفاده از تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی : گنبد نمکی جزیره قشم)

  tick  به کارگیری تصاویر ماهواره لندست در آشکارسازی تغییرات فضایی پیچان‌رودی دلتای مند طی سال‌های 1987 تا 2017 میلادی

  tick  به کارگیری روش تحلیل سلسله‌مراتبی در پهنه‌بندی آبخوان‌های شکستی (Fractured Aquifers) استان سیستان و بلوچستان

  tick  به‌کار‌گیری زیر‌ساخت داده‌های مکانی در بستر موبایل

  tick  تاثیر برند مکانی در جاذبیت شهری و جذب گردشگر (نمونه موردی شهر زاهدان)

  tick  تجدید حیات ساختمان‌های تاریخی به‌عنوان رویکردی برای محافظت میراث فرهنگی و تاریخی

  tick  تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری در شهرهای میانی(مطالعه موردی: شهر خاش)

  tick  تحلیل الگوهای مکانی - زمانی آلودگی هوا و بارش به منظور استخراج ارتباط آنها در کلان‌شهر تهران

  tick  تحلیل زمانی – مکانی گسترش کالبدی و پایش تغییرات کاربری اراضی شهر یزد

  tick  تحلیل فضایی پایگاه های امداد و نجات شهر یزد و ارائه مدل بهینه به منظور دستیابی به حداکثر بهره وری با رویکرد مدیریت بحران

  tick  تحلیل فضایی پراکنش مراکز درمانی شهر یزد و مدل سازی و ارزیابی با آماره Morans I

  tick  تحلیل معیارهای مکان یابی کاربری اراضی شهری (نمونه موردی: مدارس شهر سربیشه)

  tick  تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه ی نقشه ی Sar و Ec آب های زیرزمینی(مطالعه ی موردی: شهرستان رامهرمز)

  tick  تعیین و تحلیل میسر حرکت و دامنه رواناب سطحی شهر یزد با استفاده از مدل رقومی ارتفاع (با درنظر گرفتن آبریزهای خارج شهر)

  tick  تکنیک های Gis جهت کشف تخلفات ساختمانی و تعیین مسیر بهینه پلیس ساختمان

  tick  تهیه مدل سه بعدی پستهای انتقال و فوق توزیع برق با استفاده از سیستم Uav و عکسبرداری هوایی با پهباد

  tick  تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک (Lr) و تئوری دمپستر – شفر (Ebf) مبتنی برسیستم اطلاعات جغرافیایی

  tick  توابع فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مکان‌یابی بهینه احداث انجیرستان در حوضه دریاچه بختگان

  tick  رابطه کاربری پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهری با استفاه از لندست 8 : مطالعه موردی شهر سنندج

  tick  رتبه بندی عوامل موثر در عدم سرزندگی فضاهای شهری(مطالعه موردی:مرکز تجاری تفریحی ارگ عظیم جهان نما اصفهان)

  tick  ساخت سرویس اتوماتیک داده و فراداده از داده های فرونشست در بررسی تغییرات این پدیده در ژئوپورتال سازمان نقشه برداری کشور

  tick  شناسایی اراضی دارای پتانسیل استحصال آب با استفاده از سنجش از دور (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز چهل‌گزی استان کردستان)

  tick  شناسایی نقاط پرحادثه رانندگی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : شهر مهاباد)

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار پایگاه های امداد و نجات هلال احمر با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (Anp)

  tick  شناسایی و اولویت بندی گردشگری مذهبی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی : شهر ماکو)

  tick  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مکانی کتابخانه های عمومی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

  tick  کاربرد سنجش از دور در آمایش و سازماندهی منابع مشترک مناطق مرزی

  tick  کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) و سیستم اطلاعات مکانی (Gis) در مکانیابی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی منطقه یک شهر یزد)

  tick  لزوم ارزیابی زیست‌محیطی در مطالعات مکان یابی لندفیل پسماند جامد شهر یزد با استفاده از روش ماتریس لئوپلد

  tick  مدل سازی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از تکنیک Lcm(منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز غرب شهر داران)

  tick  مدل‌سازی تغییرات پوشش آبی دریاچه طشک با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل Lcm

  tick  مروری بر مطالعات انجام شده بر بافت های فرسوده شهری

  tick  مسیریابی بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در شرکت برق منطقه ای یزد

  tick  مسیریابی بهینه خطوط لوله گاز با اعمال معیارهای زیست محیطی با استفاده از Smce

  tick  معرفی جاذبه های ژئوتوریسم شهرستان مهریز با استفاده از یستم اطلاعات مکانی

  tick  مقایسه آماری کیفیت رودخانه کارون در ایسگاههای عرب اسد، گرگر و ملاثانی ( مطالعه موردی بازه شوشتر - ملاثانی)

  tick  مقایسه دقت تصاویر لندست و مودیس در تهیه نقشه حرارتی با کمک ایستگاههای هواشناسی (مطالعه موردی استان یزد)

  tick  مقایسه دمای سطح زمین با دمای تصویر ماهواره ای با استفاده از تصویر ماهواره لندست 8 (باندهای حرارتی 10 و 11) (منطقه مورد مطالعه: شهرستان میناب)

  tick  مقایسه دو روش حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبان درطبقه بندی و تهیه نقشه های پوشش اراضی (مطالعه موردی : منطقه حفاظت شده سرخ آباد)

  tick  مقایسه دو روش مختلف ترمیم تصاویر در اینترنت اشیاء(بررسی موردی: تصاویر عارضه های مکانی صنعت آب و فاضلاب)

  tick  مقایسه روش های تهیه مدل رقومی زمین در دو نرم افزارEdrisi و Arc Map

  tick  مکان یابی بهینه اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از توابع عضویت و هم پوشانی فازی در Gis (مطالعه موردی: منطقه یک شهر قم)

  tick  مکان یابی بهینه ایستگاه آتش نشانی با بهره گیری از Gis و تحلیل سلسله مراتبی Ahp مطالعه موردی (قادرآباد فارس)

  tick  مکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از Gis و تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) (منطقه مطالعاتی: شهر سی سخت)

  tick  مکان یابی دفن پسماند های شهری (مورد مطالعاتی:شهر یاسوج)

  tick  مکان یابی سایت امدادرسانی هوایی شهر یزد در موقع بروز مخاطرات زمین شناختی زلزله، با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

  tick  مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری با استفاده ازGis فازی (مطالعه موردی : منطقه هفت استان البرز)

  tick  مکانیابی مناطق مستعد فرسایش خاک با استفاده از روشAhpو Fuzzy منطقه مطالعاتی:حوضه شهر سوریان

  tick  مکانیابی احداث سد های خاکی کوچک به روش Ahp مطالعه موردی حوزه آبخیز بوانات-سرچهان در استان فارس

  tick  مکانیابی اسکان موقت اضطراری پس از زلزله در شهر بجنورد با استفاده از مدلسازی فضایی(مطالعه موردی شهربجنورد)

  tick  مکانیابی ایستگاههای آتش نشانیGis در محیط Fuzzy با استفاده از تلفیق منطق فازی)مطالعه موردی:دهبید(

  tick  مکانیابی بهینه بیمارستانهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعاتجغرافیایی( منطقه مورد مطالعه شهرصفاشهر)

  tick  مکانیابی بهینه فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش Fahp (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

  tick  مکانیابی بهینه مراکزبهداشتی-درمانی با استفاده ازسیستم اطلاعات مکانی وتحلیل سلسله مراتبی (نمونه موردی: شهراهواز)

  tick  مکانیابی بهینه مرکز استقرار تیم های عملیاتی برای کنترل و تعمیرات پست های بدون اپراتور با استفاده از آنالیز شبکه ای و مکانی در شرکت برق منطقه ای یزد

  tick  مکانیابی بهینه پست های انتقال و فوق توزیع برق با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در منطقه تل خسرو استان کهکلویه و بویر احمد

  tick  مکانیابی کتابخانه های عمومی شهر یزد در محیط Gis

  tick  مکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی با استفاده سیستم اطلاعات مکانی(Gis) ومدل های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: منطقه دو شهر یزد)

  tick  مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان رامهرمز)

  tick  مکانیابی مناطق مستعد پخش سیلاب با استفاده از روش Fuzzy-Ahp (مطالعه موردی شهرستان بوانات استان فارس)

  tick  مولفه ها و رویکردهای تئوری رشد هوشمند در توسعه شهری

  tick  نظارت تر وسعت پهنه های یخچالی سذ لتیان و کرج تا استفاده از تکنیک Subpixel

  tick  نقش طرح های توسعه شهری)جامع و تفصیلی( در تحقق اهداف توسعه پایدار شهری

  tick  نقش مبلمان شهری درتوسعه گردشگری شهریزد

  tick  همبستگی و مقایسه تصاویر اپتیک و رادار برای به دست آوردن میزان پوشش گیاهی در پهنه های جنگلی (مطالعه موردی: یاسوج)

  tick  واکاوی توانمندی های گردشگری غارهای استان اصفهان

  tick  پهنه بندی فرسایش خندقی با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی و سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه موردی جنوب شهرستان سمیرم

  tick  پهنه بندی اراضی مستعد پخش سیلاب

  tick  پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان کرمان با استفاده از شاخص آب و هوای توریسم(Tci)

  tick  پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از روشAhp و تکنیک Gis (مطالعه موردی:شهرستان سراوان)

  tick  پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند معیاره (منطقه مورد مطالعه : استان لرستان)

  tick  پهنه بندی و ارزیابی ریسک بهداشتی تماس با نیترات موجود در آب های زیرزمینی شهرستان تفت

  tick  پهنه‌بندی کیفیت آب آبخوان یزد – اردکان از نظر هدایت الکتریکی، نیترات، سختی و Ph با استفاده از Gis

  tick  پیش بینی منطقه گذر دفن پسماند در شهر ساری

  tick  چالشهای حمل و نقل و ترافیک درون شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved