>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:4


  tick  ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی فردی با هدف مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 به‌منظور ارائه یک الگوی کیفی - صفحه:245-261

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل‎ مسئله و تصمیم‌گیری) بر روابط معلم- شاگرد، سرزندگی تحصیلی و خوش‌بینی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی - صفحه:47-67

  tick  اثربخشی برنامه آموزش پذیرش و تعهد بر میزان تاب آوری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه - صفحه:131-147

  tick  ارائه مدل علّی تاثیر آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی: نقش میانجی سلامت روانی - صفحه:23-46

  tick  بررسی اثربخشی آموزش برنامه آمادگی پیش‌ازازدواج مبتنی بر دیدگاه آدلری بر باورهای محدودکننده انتخاب همسر در دانش‌آموزان دختر - صفحه:1-22

  tick  تاثیر آموزش شناختی رفتاری به ‌کمک فضای مجازی در کاهش کمال‌گرایی و اضطراب دانش‌آموزان نخبه - صفحه:317-336

  tick  تاثیر اصلاح سوگیری حافظه، بر ترمیم علائم رفتاری و اختلال حافظه بیماران مبتلا به افسردگی: یک مطالعه مقدماتی - صفحه:149-164

  tick  تبیین روابط بین ذهن‌آگاهی و شفقت‌به‌خود با شایستگی اجتماعی در دانشجویان دختر براساس نقش میانجی بخشودگی بین‌فردی - صفحه:381-396

  tick  تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه همدلی کودک و نوجوان (Emque-Ca) - صفحه:263-280

  tick  خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:337-351

  tick  رابطه ارکان مدل فعال‌سازی هنجار و انگیزش نسبت به صرفه‌جویی با رفتار صرفه‌جویی برق در خانواده‌های تهرانی - صفحه:69-91

  tick  رابطه ساختاری خود- طرحواره‌های ریاضی با اشتیاق ریاضی: نقش میانجی باورهای توانایی- انتظار و ارزش تکلیف - صفحه:201-225

  tick  روایی سنجی و سنجش پایایی نسخه فارسی پرسشنامه انتظارات از درس فیزیک مریلند: کاربردی از مدل سوال- پاسخ چند ارزشی - صفحه:353-380

  tick  مقایسه اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی با رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل‌زدگی زناشویی زوج‌های متقاضی طلاق - صفحه:181-199

  tick  مقایسه عملکرد حافظه فعال در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه - صفحه:165-179

  tick  نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایت مندی زناشویی - صفحه:281-292

  tick  نقش میانجی‌گر سازوکارهای دفاعی و احساس گناه در رابطه بین صفات شخصیت با تجارب تجزیه‌ای - صفحه:293-316

  tick  نقش میانجی‌گری سبک‌های تفکر در رابطه هوش و خلاقیت - صفحه:227-243

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان - صفحه:113-130

  tick  پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه مادران با میانجی‌گری تمایزیافتگی خود و طرحواره‌های ناسازگار اولیه دختران - صفحه:93-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved