>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:1


  tick  آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری (فراشناختی) اطلاعات و عدم تحمل بلاتکلیفی - صفحه:77-100

  tick  ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت - صفحه:205-220

  tick  انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) - صفحه:255-279

  tick  بررسی استنادی و محتوایی کتاب‎های تالیفی فارسی موجود در سرفصل جدید کارشناسی کتابداری و اطلاع‎رسانی (مصوب 1388) کشور برپایه استنادهای درون‎متنی آن‎ کتاب‏ها - صفحه:138-152

  tick  بررسی الگوی رشد علم ایران بعد از انقلاب اسلامی: حوزه علوم - صفحه:28-49

  tick  بررسی تاثیر حذف خط اعلان زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (Xml) و تغییر پسوند فایل بر افزایش نمایه‌پذیری و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای در محیط موتورهای کاوش وب - صفحه:10-27

  tick  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:235-254

  tick  بررسی کارایی و تحلیل حساسیت مدیریت کتابخانه های نهادی در میان استان های کشور - صفحه:331-347

  tick  بررسی نقش کاربران در اعتبارسنجی منابع اطلاعاتی تحت وب از دیدگاه اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی - صفحه:101-118

  tick  بن مایه های فکری هستی شناسی ها در فلسفۀ کواین - صفحه:119-137

  tick  تاثیر اجرای راهنماهای پیوسته و فیلم های آموزشی بر تمایل به استفاده اعضای هیات علمی از سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ساعد) - صفحه:318-330

  tick  تحلیل عامل‌های اثرگذار بر پیاده‌ سازی مخازن سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی برپایه نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی - صفحه:280-300

  tick  تعیین عناصر تشکیل‌دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه‏های کشور و ارائه یک چارچوب مفهومی - صفحه:171-191

  tick  توصیف مقایسه‌ای رابطۀ تولید علم و پیشرفت فناوری کشورها: آیا افزایش تولید علم به منزلۀ پیشرفت فناوری است؟ - صفحه:192-204

  tick  سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها - صفحه:153-170

  tick  طراحی مقیاس سنجش توانایی ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک - صفحه:301-317

  tick  نقش تعدیل‌کننده درگیری مشتریان در خدمات بر رابطه ارزش ادراک‌شده و رضایتمندی با وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی غرب کشور) - صفحه:221-234

  tick  وضعیت سکوت سازمانی و تحول سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:50-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved