>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1390 - دوره:8 - شماره:29


  tick  اثرات سرخ کردن بر ویژگی های شیمیایی و اسیدهای چرب در فیش فینگرهای تولید شده از گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:1-10

  tick  برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم بادام درختی - صفحه:49-57

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر (Wpc) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی - صفحه:81-88

  tick  بررسی تاثیر D- تاگاتوز و اینولین بعنوان جایگزین ساکارز بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رئولوژیکی شکلات شیری - صفحه:113-125

  tick  بررسی تاثیر هم زمان امواج فراصوت و حرارت بر غیرفعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال - صفحه:101-111

  tick  بررسی میزان فلزات سرب، قلع، مس و کادمیوم در کنسروهای ماهی تولید شده در ایران - صفحه:27-32

  tick  تاثیر افزایش سبوس و نشاسته گندم با اتصالات عرضی بر ویژگی های خمیر و نان بربری (مسطح ایرانی) - صفحه:69-79

  tick  تاثیر روشهای حرارتی سنتی و مایکروویو بر روی عضله راسته (Longissimus Dorsi) گوسفند - صفحه:57-67

  tick  تغییرات عناصر معدنی برخی ارقام کیوی ایران در طی نگهداری در سردخانه - صفحه:33-38

  tick  تولید نوشیدنی کامبوجا با استفاده از اینولین غده گیاه سیب زمینی ترشی - صفحه:89-100

  tick  کاربرد پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر و صمغ گلان برای میوه زردآلو (.Prunus Armeniaca L) - صفحه:39-48

  tick  مروری بر ویژگیهای لیکوپن و نقش میکروارگانیسم ها در تولید آن - صفحه:11-26

  tick  مطالعه اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر - صفحه:126-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved