>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و روابط انسانی   
سال:1398 - دوره:1 - شماره:4


  tick  آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای طی دوره 1998-2017 (مطالعه‌موردی: شهرستان بناب) - صفحه:211-222

  tick  آینده پژوهی بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر سردشت) - صفحه:288-304

  tick  ارایه مدلی برای بررسی و تعیین حداقل تقاضای پارکینگ در بستر سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 13 شهرداری شهر تهران) - صفحه:384-400

  tick  ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی شهرستان قائن) - صفحه:267-287

  tick  ارزیابی تحقق شهر پاک با رویکرد ِ توسعه ی پایدارشهری مطالعه موردی: شهر یاسوج - صفحه:221-235

  tick  ارزیابی حقوقی و قانونی بهبود عملکردهای محله ای راه ری - صفحه:1-23

  tick  ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری در سطح محلات شهر سردشت با مدل کوپراس - صفحه:249-266

  tick  ارزیابی شاخص های کمی در سکونتگاه های غیر رسمی با استفاده از فن سوات مطالعه موردی : محله اسلام آباد - صفحه:42-49

  tick  ارزیابی نقش منظر شهر در راستای تامین امنیت شهروندان در سطح خرد شهری (مورد مطالعه: محله سرتپوله، سنندج) - صفحه:316-329

  tick  امکان‌سنجی توسعه‌گردشگری ورزشی قایقرانی‌کانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه - صفحه:183-199

  tick  اولویت بندی و ارتباط سنجی مولفه‌های بازاریابی موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی اولیه تا تصویر ذهنی نهایی - صفحه:236-248

  tick  اولویت‌بندی راهبردهایSwot با به‌کارگیری Qspm در راستای تحقق توسعه گردشگری روستایی (مورد: دهستان الوند غربی در استان همدان) - صفحه:63-78

  tick  بازآفرینی بافت‌های تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی (موردی: محله فیض‌آباد شهرکرمانشاه) - صفحه:124-136

  tick  بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد رقابت‌پذیری ، مطالعه موردی : شهر دو گنبدان - صفحه:265-284

  tick  بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها با تاکید بر برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (Qspm): محله هادی‌آباد شهر قزوین - صفحه:245-263

  tick  بررسی برنامه ریزی راهبردی شهر اهواز با تاکید بر رویکرد توسعه ی پایدار - صفحه:24-41

  tick  بررسی تنگناها و مشکلات برنامه های توسعه ای در ایران با تاکید بر آمایش سرزمین و ارائه راهبردهایی جهت بهبود آن با مدل (Anp) - صفحه:149-186

  tick  بررسی رویکردهای مشارکت و اشتغال زنان بر تکیه بر اقتصاد بومی در جوامع روستایی ایران - صفحه:541-562

  tick  بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان؛ روستاهای شهرستان پاوه - صفحه:202-220

  tick  بررسی عوامل تاثیرگذار بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات دفاتر مسافرتی و گردشگری ایران و ارائه راهکارهای جهت ارتقاء (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران) - صفحه:163-187

  tick  بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری (مطالعه‌موردی: منطقه دو، کلانشهر تهران) - صفحه:199-210

  tick  بررسی نقش مراسم و آیین های معنوی و مذهبی در رونق گردشگری مذهبی( محرم ) مورد مطالعه :( مراسم نخل گردانی در استان یزد ) - صفحه:112-147

  tick  بررسی نقش منظر شهر در برقراری امنیت شهروندان در سطح محلات شهری (مورد مطالعه: محله عباس‌آباد، سنندج) - صفحه:526-540

  tick  بررسی و تبیین نقش آموزش بر عملکرد مدیریتی دهیاری ها شهرستان ری - صفحه:79-92

  tick  برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه توریسم درمانی در محدوده چشمه‌های آبگرم با استفاده از تکنیک Swot(مطالعه‌موردی: منطقه شکار ممنوع بزمان) - صفحه:364-383

  tick  تحلیل راهبردی بازار یابی محصولات گلخانه ای در توسعه کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه : دهستان بیگم قلعه) - صفحه:148-162

  tick  تحلیل فضایی نگرش دهیاران به ابعاد توسعه در روستاهای حریم شهر (مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی کلانشهر کرمان) - صفحه:412-436

  tick  تحلیل فضایی و سطحبندی وضعیت ساخت مسکن در استانهای کشور - صفحه:230-244

  tick  تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: روستای میداوود وسطی، شهرستان باغملک) - صفحه:304-315

  tick  تحلیلی بر شهر دوستدار زن در ایران - صفحه:50-62

  tick  تحلیلی بر نقش شوراها در مدیریت یکپارچه شهری با استفاده از فن سوات و برنامه ریزی استراتژیک کمی مطالعه ی موردی : شهر مادوان - صفحه:470-494

  tick  تعیین و تحلیل سطوح برخورداری خدماتی دهستان های شهرستان مشهد با بهره گیری از روش ویکور - صفحه:437-455

  tick  ساختار فضایی و اثرات آن بر کیفیت زندگی در محلات شهری (نمونه‌موردی: منطقه 15، تهران) - صفحه:93-111

  tick  سامانه های دفاع موشکی بومی سپاه ایران و تاثیر آن بر امنیت - صفحه:576-585

  tick  سنجش میزان زیست پذیری محلات شهری (مورد مطالعه : منطقه 11 تهران) - صفحه:344-363

  tick  شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان ازغند شهرستان مه ولات) - صفحه:506-525

  tick  کاربرد تئوری پیچیدگی رهبری، نظریه آشوب و خودسازماندهی در توسعه یافتگی سازمان ها - صفحه:112-123

  tick  کشاورزی اجتماع پشتیبان (Csa) استراتژی نیل به پایداری تولید - صفحه:137-148

  tick  مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان مینو بار شهرستان آبادان - صفحه:456-469

  tick  میزان رضایت شهروندان از پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و کنترل تصادفات (مطالعۀ موردی: شهر مرودشت) - صفحه:330-343

  tick  نقش دامپروری در توسعه اقتصاد روستایی استان لرستان (مطالعه‌موردی: شهرستان بروجرد) - صفحه:495-505

  tick  نقش سپاه در دفع وکنترل بروز تروریزم در مرزهای شرقی - صفحه:563-575

  tick  نقش مخاطرات طبیعی(خشکسالی) در مهاجرت روستایی (بخش کردیان – شهرستان جهرم) - صفحه:401-411

  tick  واکاوی نقش کارآفرینی کشاورزی در اشتغال و توسعه‌ی روستایی - صفحه:188-201

  tick  گردشگری و آسایش اقلیمی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهر نور - صفحه:223-239
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved