>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش سرزمین   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:2


  tick  ارزیابی امکان آلودگی آب‏ه ای زیرزمینی جهت انتخاب مکان بهینۀ دفن پسماند در شهرستان کارون - صفحه:521-545

  tick  ارزیابی تاثیر خط لولۀ نفت ری‌ ساری بر محیط زیست با به‌کارگیری پارامترهای ژئوتکنیک زیست‌محیطی - صفحه:457-478

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان به منظور توسعۀ کاربری‌های کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین - صفحه:253-274

  tick  تحلیل انطباق‌پذیری مناطق خلّاق و رقابت‌پذیر ایران - صفحه:595-620

  tick  تحلیل برهم‌کُنش کارکرد آموزش عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین - صفحه:479-519

  tick  تحلیل همبستگی فضایی تحولات جمعیتی با تغییرات شدت آسیب‌پذیری یک دهۀ اخیر کلان‌شهر تهران - صفحه:299-330

  tick  توان‌‌سنجی کاربری کشاورزی اراضی ملی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعۀ موردی: حوضۀ چالانچولان در شرق استان لرستان) - صفحه:331-357

  tick  شناسایی اولویت‌های توسعه، به منظور توسعۀ متوازن منطقه، با به‌کارگیری شاخص‌های مرکزیت شبکه - صفحه:275-298

  tick  معرفی روشی برای تهیۀ نقشه و ابزار تفکیک خودکار املاک در اراضی مسکونی شهرها - صفحه:547-570

  tick  مکان‌یابی ‏پناهگاه‏ های چندمنظورۀ شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (مطالعۀ موردی: منطقۀ 1 کلان‌شهر اهواز) - صفحه:385-406

  tick  نقش منابع آبی در جهت گیری مدیریت محصولات زراعی (مطالعۀ موردی: شهرستان کوهدشت) - صفحه:431-455

  tick  پتانسیل ‏یابی مناطق مستعد زمین‌لغزش با استفاده از مدل Fbwm (مطالعۀ موردی: شهر تبریز) - صفحه:571-593

  tick  پیش‌بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیرۀ مارکوف (مطالعۀ موردی: شهرستان یاسوج) - صفحه:407-430

  tick  گونه‌شناسی الگوی فضایی و پیشنهاد سناریوهای ممکن برای توسعۀ آتی نظام شهری در استان البرز - صفحه:359-384
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved