>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی ‏پناهگاه‏ های چندمنظورۀ شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (مطالعۀ موردی: منطقۀ 1 کلان‌شهر اهواز)  
   
نویسنده امان پور سعید ,پرویزیان علی‌رضا
منبع آمايش سرزمين - 1399 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:385 -406
چکیده    آسیب‏پذیری سکونتگاه‌های ﺷﻬﺮﻱ یکی ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ و پناهگاه یکی از مولفه‏های مهم افزایش ضریب ایمنی در سطح شهرها در مواجهه با مخاطرات است. در پژوهش حاضر، که به شیوه «توصیفی‌ تحلیلی» انجام شده، سعی شده مناسب‏ترین مکان جهت احداث پناهگاه شهری در منطقه 1 کلان‏شهر اهواز پیش‌بینی و هم‌سو با هدف اصلی این پژوهش تعیین شود. داده‏های نظری پژوهش به روش کتابخانه‏ای جمع‏آوری شد و پس از استخراج شاخص‏ها تحلیل مکانی هر شاخص‏ با استفاده از مدل تحلیل‏های نرم‏افزار gis به دست آمد. تحلیل یافته‌ها نشان داد بهترین مکان‏ها برای ساخت پناهگاه شهری با توجه به الگوهای مشخص فازی مکان‏هایی نظیر نزدیک موزه هنرهای معاصر، در هم‌جواری کانون فرهنگی‌ تربیتی لاله‏ها، در امتداد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و بیمارستان پارس و بیمارستان شهید رجایی، نزدیک دبیرستان حضرت خدیجه و هنرستان هاجر، و ... است.
کلیدواژه پدافند غیر عامل، پناهگاه‏ های چندمنظوره، مکان‌یابی، ‏ منطقه 1 کلان‌شهر اهواز
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی parvezyan.a@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved