>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی اولویت‌های توسعه، به منظور توسعۀ متوازن منطقه، با به‌کارگیری شاخص‌های مرکزیت شبکه  
   
نویسنده آقایی فاطمه ,سلطانی علی ,حسین پور محمد
منبع آمايش سرزمين - 1399 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:275 -298
چکیده    توزیع عادلانه خدمات در مقیاس منطقه و نیل به یک ساختار فضایی متوازن در منطقه یکی از اهداف مهم برنامه‌ریزی پایدار منطقه‌ای، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، همچون ایران، محسوب می‌شود. در این زمینه، یکی از راهبردهای مهم در مطالعات آمایش فضایی منطقه تمرکززدایی توسعه است. هدف از این پژوهش شناسایی مهم‌ترین نقاط شهری استان فارس، به منظور تعیین اولویت‌های توسعه و تمرکززدایی از توسعه تک‌قطبی استان، بود که بدین منظور، با مدل‌سازی شبکه منطقه‌ای مبتنی بر نظریه گراف و استفاده از مفاهیم و الگوریتم‌های تحلیل شبکه اجتماعی، به تحلیل فضایی استان فارس پرداخته شد. داده‌های استفاده‌شده در این تحقیق شبکه جاده‌ای استان فارس، مستخرج از سامانه متن باز (osm)، و اطلاعات مکانی نقاط شهری و روستایی استان فارس بود که از سایت مرکز آمار استخراج شدند. در خصوص روش تحقیق از کتابخانه پانداس و کتابخانه نتورک ایکس در محیط برنامه‌نویسی پایتون برای تشکیل گراف شبکه و تحلیل شاخص‌های مرکزیت و از نرم‌افزار آرک جی ای اس به منظور پیش‌پردازش و بصری‌سازی نهایی نتایج استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد بر اساس تحلیل شاخص‌های مرکزیت شبکه و همچنین بر اساس موقعیت قرارگیری شهرها، با در نظر نگرفتن شیراز، به منزله قطب اصلی توسعه در استان، شهرهای زرقان، صدرا، کوار، لپویی، خانه‌زنیان، و نورآباد در اولویت‌های توسعه قرار دارند. مهم‌ترین محورهای مواصلاتی و کریدورهای ارتباطی نیز محور شیراز‌ مرودشت و شیراز‌ خانه‌زنیان تعیین شدند. نتایج و یافته‌های این پژوهش نشان داد مدل‌سازی مبتنی بر شبکه و استفاده از تحلیل‌های مبتنی بر گراف و به طور خاص تکنیک‌های تحلیل شبکه اجتماعی می‌توانند به مثابه روش‌های تحلیلی جدید در مطالعات و برنامه‌ریزی منطقه‌ای مفید و موثر واقع شوند.
کلیدواژه تحلیل شبکه، تحلیل گراف، توسعه متوازن، توسعه منطقه‌ای، مرکزیت شبکه، Sna
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده هنر و معماری, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده هنر و معماری, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده هنر و معماری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved