>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع   
سال:1400 - دوره:7 - هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها - کد همایش: 0021015845


  tick  A Fuzzy Stochastic Immediate Assembly Supply Chain With Uncertain Demand- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.3.0

  tick  Measurement And Analysis Of Malmquist Index Of Health System Units In Fight Againstsars-Cov-2 (Covid-19)- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.2.9

  tick  Risk Management Of Knowledge Management Implementation Project In An Organization Under The Corona Virus (Covid-19) Situation – Case Study Of Dena Holding- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.4.1

  tick  Tqm Assessment In Electrical Substation Operations Using Neural Networks And Taguchi Method- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.44.1

  tick  ارائه روش بهبود تشخیص حمله قلبی با استفاده از الگوریتم های تجمعی و یادگیری عمیق- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.28.5

  tick  ارائه روشی جهت بهبود پدیده تغییرات رتبه در مدل تصمیم‌گیری Edas- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.22.9

  tick  ارائه روشی مبتنی بر شبکه عصبی خودرمزنگار برای کاهش ابعاد در مسئله کشف تقلب- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.38.5

  tick  ارائه مدل ارزیابی فنی و اقتصادی جایگزینی انرژی خورشیدی در صنایع لوازم خانگی در ایران (مطالعه موردی: شرکت ستاره طالیی صنعت (بیمکث))- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.15.2

  tick  ارائه مدل بهینه‌سازی مصرف سوخت در مسئله همسواری کارمندان با در نظر گرفتن زمان پارک کردن غیرقطعی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.24.1

  tick  ارائه مدل ریاضی و روش ابتکاری برای مسیریابی چند انباره باز و منعطف با گره دریافت، تحویل و بازگشت با مسئله بارگذاری سه بعدی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.12.9

  tick  ارائه و حل مدل دو مرحله‌ای مکان یابی- مسیریابی توزیع کالا با در نظر گرفتن رقابت در قیمت گذاری و اعمال هزینه های آلودگی و تبلیغات تحت شرایط عدم قطعیت- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.47.4

  tick  ارائه ی روشی هوشمند مبتنی بر جنگل تصادفی برای کشف الگوهای تراکنش های مشکوک به قمار- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.32.9

  tick  ارائه یک سیستم خبره برای تشخیص نارسایی مزمن کلیوی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.27.4

  tick  ارایه مدل پیش بینی بیماری اوتیسم با مدل ترکیبی انتخاب ویژگی و برنامه نویسی بیان ژن- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.18.5

  tick  استخراج مشخصه‌های Hmm-محور جهت پیش‌بینی رفتار تراکنشی مشتری با استفاده از مدل یادگیری عمیق- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.21.8

  tick  اصلاح روش تصمیم‌گیری گروهی چند معیاره Copras با استفاده از مجموعه‌ها‌ی فازی نوع 2- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.9.6

  tick  الگوی دومرحله‌ای انتخاب تامین کنندگان و برنامه ریزی تجهیزات مصرفی اتاق عمل به کمک روش های آراس و اپسیلون محدودیت تکامل‌یافته- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.43.0

  tick  انتخاب تامین‌کننده‌ پایدار با تصمیم‌گیری گروهی چند معیاره Copras با مجموعه‌ها‌ی فازی شهودی و فازی نوع 2- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.29.6

  tick  اولویت بندی آزمایش‌های مورد نیاز بیماران قلبی باهدف تسریع شناسایی درمان و کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی با رویکرد داده‌کاوی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.53.0

  tick  بررسی میزان پذیرش سیستم بایگانی تصاویر و ارتباطات(Pacs)توسط پزشکان و رادیولوژیستها در بیمارستانهای آموزشی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.25.2

  tick  برشماری و مطالعه چالش‌های مدیریت یک پروژه میان‌رشته‌ای با رویکرد مهندسی سیستم‌ها، و تحلیل کارآمدی با استفاده از داده‌کاوی و تحلیل پوششی داده- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.16.3

  tick  برنامه ریزی تولید- توزیع برای یک سیستم یکپارچه خریدار- فروشنده با محدودیت چند سطحی انبارها تحت شرایط عدم قطعیت در تقاضای بازار- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.46.3

  tick  بهبود رضایت مسافران خطوط هوایی به کمک بهینه‏سازی داده‏محور- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.39.6

  tick  بهبود فرآیند واکسیناسیون کووید-19 با استفاده از شش‌سیگما به منظور ارتقای‌سلامت در کشور ایران- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.40.7

  tick  تاثیر بسته بندی فعال بر کیفیت مواد و محصولات با میانجی گری بسته بندی هوشمند در صنعت بسته بندی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.1.8

  tick  تحلیل سیستماتیک مدیریت ایمنی در ساختمان های بلند از 2010 تا 2021- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.36.3

  tick  تحلیل سیستماتیک مدیریت ایمنی در ساختمان های بلند از ٢010 تا 2021- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.58.5

  tick  تخصیص بهینه نیروی انسانی واحد های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.35.2

  tick  تخصیص بودجه نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع برق مجهز به تولیدات پراکنده- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.14.1

  tick  تخصیص نیروی انسانی در سیستم های تولید سلولی مجازی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.30.7

  tick  تعیین اندازه اقتصادی تولید کالای مشابه در بازارهای انحصاری: رقابت کورنو- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.49.6

  tick  توسعه مدلی ریاضی برای یکپارچه سازی مسئله ی زمان بندی سلولی و تخصیص کارگر با امکان برون سپاری و در نظر گرفتن کاهش مصرف انرژی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.11.8

  tick  توسعه و بهبود مسیرهای دوچرخه سواری با استفاده از روش درخت فراگیرکمینه- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.56.3

  tick  توصیه گروهی عادلانه براساس تجمیع شبکه ترجیحات شرطی وزن‌‌دار- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.37.4

  tick  حل مدل برنامه ریزی ریاضی مسئله برش موجودی با توسعه یک الگوریتم ابتکاری (مورد مطالعه: کارخانه نوردِ شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان)- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.8.5

  tick  رویکرد برند محور در نسل پنجم بازاریابی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.48.5

  tick  رویکرد خطی‌سازی برای مسئله‌ی تعیین اندازه دسته با محدودیت ظرفیت و تقاضای تصادفی پویا همراه با آماده‌سازی وابسته به توالی با درنظرگیری هزینه‌ی کمبود- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.42.9

  tick  رویکرد نظریه بازی در قیمت گذاری با در نظر گرفتن سیاست گارانتی برگشت پول، تخفیف و بازتولید در یک زنجیره تامین حلقه بسته- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.26.3

  tick  زمانبندی قرار ملاقات های رادیوتراپی برای بیماران سرطانی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.17.4

  tick  شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء زنجیره تامین ناب، چابک، تاب آور،پایدار (Lars) مطالعه موردی صنعت داروسازی گیاهی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.31.8

  tick  طراحی اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ با اندازه نمونه متغیر و اعمال تابع زیان خطی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.6.3

  tick  طراحی شبکه زنجیره تامین گردشگری پزشکی زیبایی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.41.8

  tick  طراحی مدل بهینه‌سازی یکپارچه زنجیره تامین سبز با توجه به انتظارات ذی‌نفعان و ملاحظات زیست‌محیطی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.55.2

  tick  طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تاثیرات پایداری- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.7.4

  tick  کاربرد یادگیری عمیق در طبقه‌بندی کریستال‌های فنونی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.57.4

  tick  کمینه‌سازی مصرف انرژی در زمانبندی جریان کارگاهی با در نظر گرفتن ضرب‌الاجل کارها- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.50.7

  tick  مدل سازی چند هدفه مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین تاب آور- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.33.0

  tick  مدل سازی چند هدفه مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین تاب آور

  tick  مدل مسیریابی ترکیبی با چند کامیون و چند پهپاد برای اجرای عملیات تحویل کالاهای امدادی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.52.9

  tick  مدل مکان‌یابی هاب تک تخصیصی با در نظر گرفتن استفاده از نیروی انسانی یا ربات- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.13.0

  tick  مدلسازی مدیریت پورتفولیو پروژه­های سازمان­های تحقیق و توسعه با رویکرد فازی بهمراه مطالعه موردی در سازمان پژوهشی باقرالعلوم (ع)- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.19.6

  tick  مروری بر مدل‌سازی پارامتری در برآورد هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های هوش‌ مصنوعی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.34.1

  tick  مسئله زمان بندی در محیط کارگاه جریانی ترکیبی برگشت پذیر- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.54.1

  tick  مسئله مسیریابی وسیله نقلیه دو سطحی پایدار همراه با تحویل و برداشت همزمان برای محصولات فساد پذیر- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.51.8

  tick  مساله مکان‌یابی هاب مدولار تک تخصیصه با شبکه ستاره-ستاره- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.45.2

  tick  مکان یابی هاب چند وسیله ای با در نظر گرفتن انتشار گازهای کربن- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.5.2

  tick  یادگیری و بازنمایی الگوی داده ها جهت تشخیص ناهنجاری در تراکنش های بانکی با استفاده از شبکه عصبی خودرمزنگار- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.20.7

  tick  پایش میانگین طول عمر محصولات با استفاده از نمودارهای کنترل شوهارت و Ewma تحت آزمون طول عمر سانسورشدگی خرابی- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.23.0

  tick  پیشنهاد تعرفه گروهی انرژی‌های تجدیدپذیر ترکیبی با استفاده از فاصله ترجیحات لکزیکوگرافیک مصرف‌کنندگان- DOR:20.1001.2.0021015845.1400.7.1.10.7
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved