>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ   
سال:1399 - دوره:3 - سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ - کد همایش: 98190-68328


  tick  Variation In Wood Density, Annual Ring, And Wood Fiber In Quercus Brantii Affected By Charcoal Disease- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.12.8

  tick  آبگریز کردن الیاف سلولز با روش Ldh- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.9.5

  tick  آشنایی با سبک­های طراحی مبلمان از گذشته تا امروز- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.2.8

  tick  اثر اصلاح گرمایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فرآورده مرکب ساقه توتون/پلی­پروپیلن- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.53.9

  tick  اثر ترکیبات رزین درخت پسته وحشی بر دوام طبیعی چوب راش- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.22.8

  tick  اثر تیمار ذغالی کردن بر مقاومت نوری چوب نوئل- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.50.6

  tick  اثر زمان غوطه­وری در گلوتارآلدئید بر خواص فیزیکی چوب صنوبر اصلاح سطحی شده- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.15.1

  tick  اثر کاربرد نانوالیاف سلولزی بر قابلیت بازیافت کاغذ چاپ و تحریر- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.70.6

  tick  ارزیابی اثر تیمار گرمایی و مکانیکی بر زبری سطح چوب پالونیا و صنوبر- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.25.1

  tick  ارزیابی استفاده از هیدروکسید کلسیم در سیستم‌های رنگ‌بری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.21.7

  tick  ارزیابی ریسک فعالیت های مرتبط با مخازن خمیر شرکت های کاغذسازی با استفاده از تکنیک Hazid و ارائه اقدامات اصلاحی جهت تعدیل ریسک باقیمانده- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.66.2

  tick  ارزیابی ویژگی های فیزیکی کامپوزیت سبز پلی لاکتیک اسید-پودر پسماند فورفورال- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.60.6

  tick  ارگونومی میز و صندلی مدارس- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.67.3

  tick  استفاده از نشاسته در صنعت کاغذسازی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.55.1

  tick  امکان تولید چندسازه‌های چوب- سیمان مقاوم و زیستی با استفاده از مواد لیگنوسلولزی مختلف- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.35.1

  tick  امکان سنجی استفاده از چسب سویا در تولید اوراق فشرده چوبی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.27.3

  tick  انتشار ترکیبات آلی فرار از چوب اصلاح حرارتی شده- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.33.9

  tick  اندازه­گیری و پایش میزان مهاجرت فلزات سنگین درکاغذ دیواری های وارداتی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.14.0

  tick  اندودهای زیست پلیمری برای پوشش کاغذ و مقوای بسته­بندی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.13.9

  tick  بازار فعلی و چشم انداز آتی فرآورده های چوبی مهندسی شده(Ewp)- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.26.2

  tick  برآورد پوسیدگی درختان سرپا به روش آزمون غیرمخرب- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.77.3

  tick  بررسی اثر ابعاد ذرات صنوبر و نانورس بر ویژگی‌های مکانیکی نانوچندسازه‌های آرد صنوبر/ پلی‌پروپیلن- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.36.2

  tick  بررسی اثر رطوبت و کلاسه ابعادی در فرایند تبدیل چوب به چیپس- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.44.0

  tick  بررسی اثر مقدار ضایعات روکش ملامینه بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر نیمه سنگین (Mdf)- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.41.7

  tick  بررسی تاثیر درصد پوست بر خواص مکانیکی چندسازه های ساخته شده از مخلوط آرد چوب و آرد سرشاخه پسته-Hdpe- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.17.3

  tick  بررسی تاثیر میزان کربنات کلسیم رسوبی و آرد باگاس و پلی­اتیلن بازیافتی بر ویژگی­های فیزیکی، مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.45.1

  tick  بررسی تاثیر نانو رس بر رفتار آتش‌گیری و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از آرد چوب و پلی‌استایرن ضایعاتی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.76.2

  tick  بررسی تاثیر پیش تیمار قلیایی ساقه کلزا بر ویژگی­های خمیرکاغذ در یک زیست پالایشگاه تلفیقی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.5.1

  tick  بررسی تاثیرتیمارحرارتی ریز موج بر خواص مهندسی چند سازه آرد چوب/ نانوسیلیس/ Hdpe- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.40.6

  tick  بررسی تفاوت ترکیبات شیمیایی تنه و شاخه در بلوط دارمازو (Quercus Infectoria)(مطالعه موردی: میرآباد سردشت، زاگرس شمالی)- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.73.9

  tick  بررسی خواص مورفولوژیکی و شیمیایی ساقه توتون- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.52.8

  tick  بررسی فرآیند بازیافت کاغذ در صنعت- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.49.5

  tick  بررسی کاربرد فرایند کنترل کیفیت آماری در شرکت صنایع چوب کیش- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.32.8

  tick  بررسی مشخصات آناتومیک و مورفولوژیکی چوب کلهو- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.63.9

  tick  بررسی میزان و نوع مواد استخراجی برگ-شاخه نخل خرما- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.54.0

  tick  بررسی نرخ مصرف و بازیافت کاغذ باطله در مقیاس جهانی تا سال 2028 میلادی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.16.2

  tick  بررسی و مقایسه تاثیر رویشگاه بر ویژگی های خمیر کاغذ تولیدی از صنوبر دست کاشت دلتوئیدس در سه ارتفاع مختلف از سطح دریا در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.46.2

  tick  بررسی و مقایسه مقاومت به آتش چوب صنوبر و پالونیا تیمار شده با آب و بخار آب و فشرده شده در پرس سرد و گرم- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.29.5

  tick  بررسی ویژگی های بیومتری الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه نی (Phragmites Australis) (مطالعه موردی: منطقه سیستان)- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.56.2

  tick  بررسی ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی تخته­لایه ساخته شده با چسب آرد سویا-اوره فرم­آلدهید- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.51.7

  tick  بررسی ویژگی­های فیزیکی چندسازه پلی­اتیلن سنگین بازیافتی و آرد چوب- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.34.0

  tick  بررسی پایداری مکانیکی درختان شهری به روش آزمون غیرمخرب- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.78.4

  tick  بسته‌بندی و تجارت جهانی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.20.6

  tick  تاثیر استفاده از لجن فعال تیمار شده با اسید استیک بر ویژگی­های مقاومتی خمیرکاغذ بازیافتی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.62.8

  tick  تاثیر وینیل استات و مقدار مالئیک انیدرید پلی­پروپیلن (Mapp) بر ویژگی­های فیزیکی کامپوزیت الیاف طبیعی-پلیمر- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.69.5

  tick  تاثیرگذاری اوره بر نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه به­منظور تولید ورمی کمپوست- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.57.3

  tick  تبدیل مستقیم الیاف لیگنوسلولزی باگاس به مشتقات فوران- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.24.0

  tick  تبدیل پسماند های جامد لیگنوسلولزی به مایع: روشی مناسب برای استفاده بهینه از آنها- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.11.7

  tick  تعیین حداقل قطر و عمق سوراخ پیش ساخته، فاصله تا انتها و فاصله بین پیچ­ها در چند سازه چوب پلاستیک صنعتی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.18.4

  tick  تغییر در ویژگی‌های آوند و هدایت الکتریکی درختان بلوط ایرانی (Quercus Brantii) متاثر از پدیده خشکیدگی بلوط- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.65.1

  tick  تهیه کربن فعال از پسماند کلزا- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.30.6

  tick  روش­های اصلاح شیمیایی مواد لیگنوسلولزی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.4.0

  tick  ساخت و ارزیابی کامپوزیت سبز محافظ در برابر نور فرابنفش با استفاده از لیگنین بازیابی شده از لیکور­سیاه سودا- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.38.4

  tick  ساخت چسب از ضایعات پلی استایرن منبسط شده و استفاده از آن در اتصالات چوب- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.8.4

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل بازاریابی برارزش نام تجاری در شرکت های صنایع سلولزی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.43.9

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی زنجیره‌های ارزش جایگزین زنجیره ارزش چوب جنگلی در حوزه آبخیز شفارود- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.72.8

  tick  شناسایی وبررسی اولویت های بومی رضایتمندی مشتری بر اساس روش امتیازی متوازن در یک شرکت صنایع مبلمان- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.59.5

  tick  طراحی و ساخت میز و صندلی آموزشی بلند دو شیبه با رویکرد استفاده از نسل دوم مبلمان ارگونومیک- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.7.3

  tick  عوامل فعال در سطح و نقش فرآیندی آنها در مرکب‌زدایی کاغذهای بازیافتی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.39.5

  tick  مرور منابعی بر نانوحامل­ها و کاربرد آن­ها در حفاظت چوب- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.48.4

  tick  مروری بر استفاده از پسماند کارخانه کاغذ سازی در ساخت کامپوزیت چوب-پلاستیک- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.74.0

  tick  مروری بر ساخت و ویژگیهای کامپوزیت ساختمانی سبز چوبی- معدنی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.19.5

  tick  مروری بر فرآیند تولید ویسکوز از سلولز در مقیاس صنعتی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.23.9

  tick  مروری بر کاربرد پسماندهای صنعت فرآوری مرکبات جهت تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.28.4

  tick  مروری بر لایه بستر برد مدارهای الکتریکی با استفاده از نانو سلولز و Mxene- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.47.3

  tick  مروری بر وضعیت بازیافت کاغذ و مقوا در آمریکا و اروپا- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.71.7

  tick  مروری بر وضعیت بازیافت کاغذ و مقوا در ایران- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.68.4

  tick  مطالعه امکان ساخت کامپوزیت چوب – سیمان (شلتوک برنج) با ماده افزودنی خاکستر شلتوک برنج- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.80.6

  tick  مطالعه مروری تهیه پوشش­های فوق آبگریز زیست تخریب­پذیر با اصلاح نانوکریستال سلولز- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.1.7

  tick  معرفی انواع نانوسلولز و کاربردهای آنها- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.10.6

  tick  معرفی سبک های چیدمان مبلمان در دکوراسیون داخلی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.3.9

  tick  مقاومت کششی و خمشی کامپوزیت پلی لاکتیک اسید با پسماند فورفورال- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.64.0

  tick  مقایسه ویژگی های آناتومیکی و مورفولوژیکی چوب تنه گونه پسته وحشی(Pistacia Atlantica)و گونه پسته خوراکی((Pistacia Vera- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.37.3

  tick  مقدمه ای بر معرفی کیتوزان و کاربردهای آن: با تاکید بر حفاظت چوب- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.75.1

  tick  منابع پسماندهای طبیعی برای تولید نانو مواد زیستی- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.6.2

  tick  نرمه الیاف کارتن­های کنگره­ای کهنه برای تولید کود ورمی کمپوست- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.61.7

  tick  نگاهی به روش­های قرنطینه چوب در مبادی ورودی کشور و بررسی موقعیت درگاه آستارا از این منظر- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.79.5

  tick  واردات چوب، پایانه­های دریایی چوب و کارآفرینی و صنعت- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.31.7

  tick  چاپ پذیری کاغذ و عوامل موثر بر ویژگی­های بصری آن- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.58.4

  tick  ‌ارزیابی فشار و سرعت دایکات خط چاپ فلکسوگرافی بر جدایش لیبل- DOR:20.1001.2.9819068328.1399.3.1.42.8
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved