>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بوم شناسی شهری   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ارزیابی کارآیی مدل‌های Lnrf، رگرسیون لجستیک و Ahp در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، استان گلستان) - صفحه:121-135

  tick  ارزیابی میزان تحقق کاربری‌های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) - صفحه:285-303

  tick  ارزیابی نقش شهرهای کوچک و میانی در توزیع متعادل جمعیت در استان یزد طی نیم‌قرن اخیر - صفحه:49-65

  tick  ارزیابی و پهنه‌بندی مخاطرات لغزشی در حوضه‌های آبخیز با استفاده از عملگرهای منطق فازی و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زاب مرکزی) - صفحه:161-176

  tick  بازسازی برف مرزهای یخچالی کواترنری در کوهستان مساحیم (استان کرمان) - صفحه:23-31

  tick  بررسی زمینه‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه) - صفحه:33-48

  tick  بررسی علل مهاجرت پذیری روستاها مطالعه موردی: روستاهای دهستان غنی آباد شهرستان ری - صفحه:343-360

  tick  بررسی میزان موفقیت شهرهای جدید در جذب سریزهای جمعیتی کلانشهرها مورد مطالعه (شهرهای جدید هشتگرد،اندیشه،سهند، گلبهار وپولادشهر) - صفحه:85-96

  tick  بررسی و تحلیل تغییرات در سلسله مراتب شهری استان کردستان طی سال‌های 1385- 1335 - صفحه:189-208

  tick  بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه باشتین سبزوار با استفاده از مدل Micd - صفحه:269-283

  tick  برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهرهای ساحلی ایران با استفاده از مدل تحلیلی Swot مطالعه موردی: بندر بوشهر - صفحه:325-342

  tick  تحلیل الگوی پراکنده رویی در منطقه 2 تهران و تاثیر آن بر توزیع کاربری‌های شهری با استفاده از مدل‌های کمی - صفحه:209-227

  tick  تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات شهروندان از عملکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: مدیریت شهری سنقر) - صفحه:305-324

  tick  تحلیل همدیدی بارش‌های شدید تابستانه آستارا - صفحه:7-21

  tick  تحلیل پیش‌بینی وضعیت اشتغال با استفاده از مدل‌های ضریب مکانی و تغییر سهم (مورد: شهر شیراز) - صفحه:177-178

  tick  تحلیلی بر شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر نورآباد ممسنی - صفحه:137-160

  tick  تهیه مدل سیلاب منطقه‌ای با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوزه آبخیز زیارت، استان گلستان) - صفحه:249-267

  tick  سنجش سطح توسعه بخش کشاورزی استان‌های کشور با استفاده از مدل Vikor - صفحه:229-247

  tick  مکانیابی استقرار راهدارخانه ها در استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis) و روش تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:97-119

  tick  پهنه‌بندی فضایی خطر زلزله با استفاده از نرم افزار Gis و تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره در شهرستان زرند - صفحه:67-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved