>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش سطح توسعه بخش کشاورزی استان‌های کشور با استفاده از مدل Vikor  
   
نویسنده قدیری معصوم مجتبی ,حسام مهدی ,امیدی شاه آبادی امید ,چراغی مهدی ,آشور حدیثه
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:229 -247
چکیده    فعالیت‌های بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد و این مسیله در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از افراد آنها در روستاها ساکن هستند و حیات اقتصادی‌شان به کشاورزی وابسته است اهمیت بیشتری دارد. اما سطح توسعه کشاورزی در مناطق مختلف یکسان نبوده و ضرورت دارد نسبت به شناسایی مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته جهت برنامه ریزی اصولی اقدام شود. در همین راستا در تحقیق حاضر با استفاده از 56 شاخص که در پنج مولفه تولیدی، زراعی و باغی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی دسته بندی شده اند و با بکارگیری روش وزن دهی fuller triangle و مدل ویکور به بررسی سطح توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان های کشور پرداخته شد. نوع تحقیق کاربردی، روش انجام پژوهش، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطالاعات از نوع مطالعات کتابخانه‌ای می باشد که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده و رتبه بندی استانها، از روش ویکور استفاده شده است. در انتها برای دسته بندی استانها، از خوشه بندی استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استانهای فارس، خراسان رضوی، گلستان و مازندران به ترتیب بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند و استانهای خراسان شمالی، ایلام، قم، سمنان، کردستان، یزد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویر احمد و هرمزگان از پایین ترین سطح توسعه کشاورزی برخوردار بوده اند.
کلیدواژه توسعه کشاورزی ,استانهای کشور ,روشFuller Triangl ,مدل ویکور ,تحلیل خوشه ای
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved