>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1401 - دوره:13 - شماره:25


  tick  ارزیابی آثار محیط ‏زیستی طرح جنگلداری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش لیره‌‌سرا جنگل ماشالک) - صفحه:267-280

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک به منظور تعیین کاربری اکوتوریسم با استفاده از مدل‌‌های تصمیم‌‌گیری چند معیاره Fuzzy-Ahp و Anp (مطالعه موردی: شهرستان خنداب) - صفحه:301-318

  tick  ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت نقده- اشنویه - صفحه:33-50

  tick  بررسی تغییرات مکانی- زمانی الگوی جزیره حرارتی سطح شهر تهران و عوامل موثر بر آن - صفحه:67-91

  tick  بررسی روابط ساختاری میان مولفه‌های سواد محیط‌زیستی با فعالیت محیط‌زیستی دانشجویان (مورد مطالعه): دانشگاه شهید باهنر کرمان - صفحه:113-132

  tick  بررسی قلمرو حقوق کیفری جرایم سبز در تطبیق با اهداف توسعه پایدار (Sdg17) - صفحه:361-378

  tick  بررسی نقش فرهنگ بوم‌شناختی در افزایش توانمندی حفاظت از محیط‌زیست جامعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان مازندران) - صفحه:133-150

  tick  بهینه‌سازی جذب سطحی آنیلین بلو بر روی تنباک توره به عنوان یک جاذب جدید زیستی از محلول‌های آبی با استفاده الگوریتم ژنتیک: تعادل، سینتیک و ترمودینامیک - صفحه:233-248

  tick  تاثیر تغییرات اقلیمی بر فقر منتخبی از کشورهای خاورمیانه - صفحه:183-198

  tick  تحلیل خودکار توسعه‌‌یافتگی استان‌‌های ایران و روند آن با تهیه نرم‌افزار در محیط اکسل - صفحه:51-65

  tick  تحلیل شبکه‌‌ اجتماعی در راستای برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی محیط‌ زیست - صفحه:151-165

  tick  تحلیل فضایی آلاینده منواکسیدکربن هوای شهر مشهد - صفحه:249-266

  tick  تحلیل کنش متقابل مطالبات، قدرت، مشارکت و تضاد ذی‌نفعان در مدیریت بحران آب در حوضه زاینده‌رود - صفحه:379-398

  tick  تعارض انسان- حیات‌وحش و دیدگاه مردم محلی در ارتباط با حفاظت از حیات‌وحش در پارک ملی گلستان - صفحه:319-336

  tick  تعیین عوامل کلیدی مدیریت محیط‌زیست در زلزله احتمالی تهران - صفحه:93-111

  tick  تعیین‌کننده‌های اقتصادی و جمعیتی پایداری شاخص عملکرد محیط‌زیست مطالعه موردی: کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا - صفحه:281-299

  tick  راهکارهای طراحی منظر برای تحقق اهداف دانشگاه سبز (مورد پژوهی: پردیس دانشگاه شهید بهشتی) - صفحه:337-360

  tick  طبقه بندی کیفی رودخانه کرج با استفاده از شاخص‌‌های زیستی ماکروبنتیک‌‌‌‌ - صفحه:19-32

  tick  عوامل موثر بر خشم اکولوژیکی و ناسازگاری محیط‌‌زیستی در بین بهره‌برداران بخش کشاورزی استان زنجان - صفحه:167-182

  tick  مدل‌‌سازی تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه کرج با استفاده از مدل Ce-Qual-W2 - صفحه:3-18

  tick  واکاوی اثر دما‌ی هوا بر سلامت مرجان‌های شاخه‌ای خلیج چابهار و پیش‌بینی سلامت آن‌ها تحت سناریوهای اقلیمی - صفحه:215-232

  tick  پیامدهای تغییر اقلیم بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در نخلستان‌ها و باغات مرکبات (مطالعه موردی: استان خوزستان) - صفحه:199-214
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved