>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1395 - دوره:13 - شماره:56


  tick  اثر باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس Ptcc 1336 (پاشش سطحی) و کاربرد پروپیونات کلسیم بر ماندگاری و خواص حسی نان لواش - صفحه:155-164

  tick  اثر روش‌های تغلیظ خلا و مایکروویو بر حفظ رنگ و ویژگی‏های آنتی‏اکسیدانی آب تمشک سیاه و قرمز - صفحه:181-192

  tick  استفاده از پردازش تصویر جهت مطالعه فرآیند خشک کردن اسمزی سیب زمینی - صفحه:81-90

  tick  امکان سنجی تولید نوشیدنی تخمیری از عصاره چغندر قرمز توسط باکتری های اسید لاکتیک - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه Ptcc 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جو - صفحه:57-68

  tick  بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDsm3286 Yarrowia Lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیر - صفحه:35-44

  tick  بررسی تاثیر منابع کربن و نیتروژن بر تولید اسیدهای چرب امگا3 در سویه جدید بومی شیزوکیتریوم Dr31 - صفحه:91-100

  tick  بررسی تغییرات رنگ نمونه های آب سیب شفاف حاوی اینولین، فروکتوالیگوساکارید و پلی‌دکستروز طی 6 ماه نگهداری در دو دمای ˚C 4 و˚ C25 - صفحه:173-180

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکو مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم‌های بر پایه پلی‌ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس - صفحه:69-79

  tick  بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک‌کن خورشیدی کابینتی - صفحه:125-141

  tick  تاثیر پروتئین هیدرولیز شده ماهی مرکب (Sepia Pharaonis) بر خصوصیات کیفی ماست قالبی کم‌چرب - صفحه:11-22

  tick  تشخیص ترک در پوسته تخم‌مرغ با استفاده از Pca و Svm - صفحه:143-153

  tick  تعیین مزه پرتقال تامسون با استفاده از پردازش تصویر، مبتنی بر دو روش فازی-عصبی و عصبی-ژنتیک - صفحه:45-55

  tick  تولید نوشیدنی کامبوجا از طریق جایگزینی شکر با شیره خرما - صفحه:23-33

  tick  جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل‌های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus Dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن‌ها - صفحه:113-123

  tick  جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر گوسفند به روش Nestedpcr در شهرستان خرم آباد، ایران - صفحه:165-171

  tick  مدل سازی ریاضی فرآیند خشکاندن دانه‌های انار در خشک‌کن فروسرخ - صفحه:101-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved