>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان شناسی گویش های ایرانی   
سال:1399 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اصل توالی رسایی در زبان گیلکی شرق گیلان - صفحه:241-268

  tick  بازتعریف اصطلاحات گویش‌شناختی شولایی در چهارچوب نظریه مجموعه‌های فازی - صفحه:315-336

  tick  بررسی دستگاه واجی گویش لکی کوهدشت - صفحه:295-314

  tick  بررسی صوری دوگان‌ساخت‌ها درگویش لری دهلرانی - صفحه:29-55

  tick  بررسی فرایندهای تضعیف در گویش سیستانی براساس واج‌شناسی خودواحد - صفحه:89-124

  tick  بررسی فرایندهای سایشی‌شدگی، ناسوده‌شدگی و حذف در گونه زبانی سیرجانی: نظریه بهینگی - صفحه:185-212

  tick  بررسی کارکرد پسوندها در زبان ترکی آذری - صفحه:213-239

  tick  تحلیلی بر پدیده هماهنگی ممیزه گردی به لحاظ رده‌شناختی درگونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی بر پایه نظریه بهینگی - صفحه:125-160

  tick  فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی ‌آذربایجانی بر پایه نظریه بهینگی - صفحه:161-183

  tick  هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابسته “-Æ” در کردی‌ ملکشاهی - صفحه:269-293

  tick  واژه‌بست در زبان‌های تاتی و تالشی: مطالعه‌ای رده‌شناختی - صفحه:1-28

  tick  واژگان فرهنگی- جغرافیایی: نسبیت زبانی یا گفتمان واژه؟ - صفحه:57-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved