>
Fa   |   Ar   |   En
   واژه‌بست در زبان‌های تاتی و تالشی: مطالعه‌ای رده‌شناختی  
   
نویسنده اسماعیل نژاد نودهی ایوب ,محمودی بختیاری بهروز ,صبوری نرجس بانو ,ابوالحسنی چیمه زهرا
منبع زبان شناسي گويش هاي ايراني - 1399 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:1 -28
چکیده    پژوهش حاضر یک بررسی رده شناختی در خصوص عنصر زبانی واژه بست در زبان های تاتی و تالشی است. در این پژوهش، سعی بر آن است تا با توجه به خویشاوندی دو زبان تاتی و تالشی و نیز دیدگاه های گوناگون در طبقه بندی عنصر واژه بست و بهره وری متفاوت گویش ها و زبان های ایرانی از این عنصر زبانی، با یک بررسی رده شناختی، تنوع حضور واژه بست در این دو زبان و جایگاه واژه بست در جملات برگرفته از این زبان ها مشخص شود. بدین منظور، واژه بست های تاتی و تالشی بر اساس پرسشنامه رده شناختی موسسه ماکس پلانک در باب رده شناسی واژه بست تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش بیانگر یکسان‌بودن ویژگی های کلی این دو زبان و نیز تفاوت‌های میان واژه‌بست های آن‌ها به لحاظ تنوع حضورعنصر واژه بست و ویژگی های مقوله‌ای این عنصر زبانی در هر یک از آن‌ها است. ویژگی خاص واژه بست ها همچون تکیه، ترتیب، شکاف و نقش آن‌ها در جمله، جایگاه واژه بست و ویژگی حرکت این عنصر نیز در هر دو زبان یکسان است و جایگاه دوم برای واژه بست و تبعیت از قانون واکرناگل در تاتی و تالشی مشهود است.
کلیدواژه رده‌شناسی، واژه‌بست، پیش‌بست، پی‌بست، واکرناگل
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, ایران, پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved