>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش های بومی ایران   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:13


  tick  بازتاب مقولات محیط زیستی در رویکردهای نظری جامعه شناسیِ ایران و نسبت آن با ریشه های بحران آب در ایران - صفحه:53-107

  tick  بازشناسی اصول عقلانیت اکولوژیک در سازه‌های آبی کهن شهرهای کویری (مطالعه موردی: قنات وقف‌آباد یزد) - صفحه:1-51

  tick  بررسی شرایط آسایش حرارت داخلی خانه‌های تاریخی اقلیم گرم و خشک ایران (نمونه موردی: خانه عطارها در شهر کاشان) - صفحه:421-452

  tick  بررسی مردم شناختی دندانپزشکی سنتی در قوم سنگسر در مقایسه با دندانپزشکی - صفحه:109-143

  tick  تجزیه و تحلیل دانش بومی برداشت‌های چوبی در جنگل‌های زاگرس به‌منظور استفاده در اکوسیستم‌های باغی - صفحه:215-242

  tick  درمان‌های بومی، سنتی و جایگاه آن دنیای در مدرن: مطالعه موردی مانتره‌درمانی در میان زرتشتیان - صفحه:145-188

  tick  زنبورداری سنتی در ناحیه‌ دینور استان کرمانشاه - صفحه:385-419

  tick  شناخت و معرفی حرفه ی کفاشی سنتی و تولیدات آن در شهرستان بیرجند - صفحه:345-383

  tick  قالی‌ طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه‌ی زندگی عشایر قشقایی از کوچ‌نشینی به اسکان مطالعه موردی : قالی‌های نقش ناظم بافت کانون‌های اسکان چشمه‌رحمان و گل‌افشان - صفحه:189-214

  tick  مطالعه‌ی تطبیقی نحوه‌ی ساخت و اجرای هنر سیاه‌قلم ارامنه‌ی تبریز و مینای سیاه صابئین مندایی اهواز - صفحه:453-486

  tick  هنر نساجی سنتی «کار و چاله» و روایتگری داستانهای «سلطانِ مار» توسط بانوان زرتشتی ایران - صفحه:243-292

  tick  واکاوی نمادها در ساختار تصویری قالیچه‌های نذری جیرفت - صفحه:293-344
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved