>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1399 - دوره:17 - شماره:3


  tick  اثر تخمیر خمیر ترش حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری بر خواص حسی، فیزیکوشیمیایی و بیاتی نان جو - صفحه:33-42

  tick  اثر صمغ دانه بالنگو (Lallemantia Royleana ) بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با پودر کدوحلوایی - صفحه:81-92

  tick  ارزیابی کمی و کیفی آلفاتوکوفرول و بتاسیتواسترول موجود در تقطیرات بی بوکننده روغن زیتون - صفحه:43-52

  tick  بررسی اثر عوامل مختلف بر هدایت حرارتی و گرمای ویژه پوره کدوتنبل - صفحه:13-22

  tick  بررسی اسیدهای چرب و ترکیب عضله ماهی سفید دریای خزر ( Rutilus Frisii ) در شرق و غرب مازندران در زمستان و بهار - صفحه:67-80

  tick  بررسی امکان تولید آبمیوه پروبیوتیک بر پایه مخلوط آلبالو، کرنبری و سیب با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی - صفحه:53-66

  tick  بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب ( Malus Domestica( برای کاربرد در صنایع تبدیلی - صفحه:23-32

  tick  بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی محصولات هیدرولیز پروتئین بادام زمینی توسط آنزیمهای پپسین و آلکالاز - صفحه:5-12

  tick  کاربرد عصاره پوست انار به همراه پوشش آلژینات بر کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه لیموشیرین ( Limetta Citrus ) رقم محلی - صفحه:107-122

  tick  مقایسه اکسرژی گزینه های تولیدی در زنجیره تامین نان های سنتی - صفحه:93-106
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved