>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1395 - دوره:13 - شماره:52


  tick  ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس گیاهان خوشاریزه Echinophora Cinerea Boiss و چای کوهی Stachys Lavandulifolia Vahl در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی کلاژن دیواره بدن خیار دریایی گونه Horrens Stichopus خلیج چابهار و ژلاتین حاصل از آن - صفحه:79-89

  tick  استفاده از آب خربزه به‏عنوان یک رومال جدید جهت بهبود خصوصیات تکنولوژیکی و حسی نان باگت - صفحه:111-118

  tick  اندازه‌گیری مقدار روغن، پروفیل اسیدهای چرب و فیتواسترول‌های چند اکوتیپ مختلف دانه روغنی ماریتیغال در شمال غرب کشور - صفحه:25-34

  tick  بررسی تاثیر فرآیند غشایی اولترافیلتراسیون بر خصوصیات کیفی آب نارنج - صفحه:119-129

  tick  بررسی تاثیر پرتو دهی صمغ کتیرا بر توانایی این صمغ در پایدارسازی امولسیون روغن در آب - صفحه:13-24

  tick  بررسی مقایسه‌ای استخراج عصاره فلفل قرمز به روش‌های امواج فراصوت و حرارتی و تاثیر آن بر پایداری اکسایشی روغن زیتون بکر - صفحه:173-184

  tick  بررسی نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به کشاورزی ارگانیک (موردمطالعه: استان البرز) - صفحه:147-160

  tick  بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روش‌های عصاره‌گیری خیساندن و فراصوت - صفحه:47-54

  tick  بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:131-145

  tick  تاثیر افزودن هیدروکلوئیدهای ژلان،کتیرا و پکتین با متوکسیل بالا در پایدارسازی دوغ - صفحه:91-99

  tick  تاثیر روش های کشتار بر کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) طی نگهداری در دمای 4 درجه سانتیگراد - صفحه:67-77

  tick  تاثیر روشهای مختلف آماده سازی اولیه (کامل، شکم خالی و فیله شده) بر کیفیت و مدت ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) در دمای˚C18 - صفحه:55-65

  tick  تاثیر زمان برداشت میوه روی میزان ترکیبات آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام زیتون (Olea Europaea L.) در منطقه رودبار - صفحه:35-45

  tick  کاربرد صمغ اسفرزه و آنزیم آلفا آمیلاز قارچی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دونات - صفحه:101-110

  tick  پیش‌بینی برخی خصوصیات حرارتی، فیزیکی و مکانیکی میوه بنه پس از خشک‌کردن با خشک‌کن پیوسته نیمه‌صنعتی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی - صفحه:161-172
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved