>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1389 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثر مدت زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی فرآورده های پودری و قطعات خشک شده سیب زمینی جهت انتخاب بهترین زمان مصرف و رقم مناسب - صفحه:69-83

  tick  اثر میکروانکپسون لاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 1643 Ptcc در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان - صفحه:51-60

  tick  بررسی اثر انجماد کند و نگهداری در شرایط انجماد بر ویژگی های کیفی نان لواش - صفحه:133-143

  tick  بررسی اثرات فرآیندهای روی میزان ترکیبات جزیی روغن فندق - صفحه:19-28

  tick  بررسی بعضی از خواص بیوفیزیکی دانه های آفتابگردان روغنی در استان گلستان - صفحه:103-115

  tick  بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در پنیر سفید ایرانی - صفحه:117-122

  tick  بهینه سازی ترکیبات محیط کشت برای تولید میکروبی گلوتامیک اسید از ضایعات خرما با استفاده از روش فاکتوریل جزئی - صفحه:61-70

  tick  بهینه سازی شرایط تولید اسید لاکتیک در فرایند غیر مداوم تخمیر آب پنیر توسط باکتری لاکتوباسیلوس کازئی - صفحه:95-102

  tick  بهینه سازی فرمولاسیون و متغیرهای اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط - صفحه:29-38

  tick  تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زده - صفحه:39-50

  tick  تعیین ضریب اصطکاک و سرعت حد گل زعفران و اجزای آن - صفحه:123-131

  tick  تهیه ی جانشین کره ی کاکائو و شکلات از روغن بذر چای استریفیه شده - صفحه:9-18

  tick  حذف نیترات از آب آشامیدنی و آب فرآوری مواد غذایی با استفاده از بیوفیلتر هیدروژنی - صفحه:85-93

  tick  مطالعه میسل های کازئین در شیر خام با مقادیر مختلف سلولهای پیکره ای با استفاده از میکروسکپ الکترونی نگاره ای - صفحه:1-8
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved