>
Fa   |   Ar   |   En
   گردشگری و توسعه   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:4


  tick  آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران از رویکرد ذی نفعان - صفحه:73-88

  tick  ارائۀ الگوی بازاریابی گردشگری در شهر تهران با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن - صفحه:31-50

  tick  بررسی نقش تصویر برند در ارزش ویژه برند گردشگری اصفهان از دیدگاه گردشگران داخلی - صفحه:63-72

  tick  بررسی ‏تاثیر آموزش طبیعت‏ گردی در رفتار حمایت از حیوانات و رفتار حفاظت از محیط زیست دانش ‏آموزان - صفحه:267-278

  tick  برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی مبتنی بر اکوتوریسم پایدار مورد پژوهی ناحیه کجور در استان مازندران - صفحه:89-111

  tick  تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز در عملکرد محیطی با میانجیگری عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی سبز، تعهد سازمانی و رفتار زیست‌‌محیطی مورد مطالعه: هتل‌های شهر یزد - صفحه:231-247

  tick  تبیین و ارائۀ مدل کارکرد و توسعۀ کیوتوریسم در گردشگری پایدار (مورد مطالعه: مجموعۀ شیخ صفی، شهر اردبیل) - صفحه:141-158

  tick  تحلیل پیچیدگی و پویایی ابعاد و مولفه‌‌های گردشگری پایدار از منظر اقتصادی با استفاده از الگوی تفسیری پویایی‌‌های سیستم - صفحه:215-229

  tick  تعیین ‏کننده ‏ها و راهبردهای توسعۀ گردشگری پزشکی با رویکرد یکپارچه ‏سازی خدمات نمونۀ موردمطالعه: استان‏ های مرزی منطقۀ سۀ سلامت - صفحه:199-214

  tick  رابطۀ محیط قابلیت‌گرا و کسب مزیت رقابتی پایدار در هتل‌های ایران موردمطالعه: هتل‌های تهران - صفحه:127-140

  tick  رتبه‌بندی شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان براساس ظرفیت گردشگری فرهنگی و میراثی با استفاده از روش آراس - صفحه:175-198

  tick  شاخص سازی گردشگری خلاق شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مورد مطالعه شهر اصفهان) - صفحه:1-17

  tick  شناسایی و اولویت ‏بندی جاذبه ‏های موسیقایی موثر در توسعۀ گردشگری کودک (مطالعۀ موردی: شهر خلاق سنندج) - صفحه:279-295

  tick  طراحی الگوی ارزیابی توانمندی فنّاورانه در صنعت هتل‌داری مطالعة موردی هتل‌های زنجیره‌ای پارسیان تهران - صفحه:249-266

  tick  طراحی الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی مبتنی بر مولفه‌های سازمانی مورد مطالعه: استان‌های حاشیۀ دریای خزر - صفحه:159-173

  tick  نقش مشارکت مشتریان در ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی در اکوسیستم کسب‏وکار گردشگری مورد مطالعه: مشتریان شرکت‏های فعال حوزۀ گردشگری - صفحه:113-126

  tick  نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری - صفحه:19-29

  tick  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واکاوی پیشایندهای تاب‌آوری در برابر اطلاعات منفی: نقش میانجی هویت‌یابی مشتری با برند در صنعت هتل‌داری - صفحه:51-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved