>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات طب ورزشی   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:9


  tick  اثر تمرین پلایومتریک، استقامتی و ترکیبی بر نرخ آسیبهای حاد در بازیکنان فوتبال آماتور - صفحه:137-146

  tick  اثر خستگی موضعی بر تعادل ایستا و پویای افراد ورزشکار با و بدون درد کشککی رانی - صفحه:99-110

  tick  اثر عامل‌های سرعت و سنگینی بار در پدیده هم‌انقباضی عضلات درگیر در جابه‌جایی وزنه با تاکید بر تجربه کار - صفحه:61-70

  tick  اثر پیچ‌خوردگی یک جانبه مچ پا بر آزمون‌های عملکردی - اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیست‌ها و والیبالیست‌ها - صفحه:123-136

  tick  اثرات ماساژ پیش از فعالیت و گرم کردن بر خستگی عصبی - عضلانی عضله گاستروکنمیوس در طول انقباض وامانده‌ساز - صفحه:27-48

  tick  تاثیر تمرینات اسکات روی یک پا بر تعادل پویا، قدرت و توان اندام تحتانی ورزشکاران نخبه - صفحه:87-98

  tick  تاثیر تمرینات ثبات‌دهنده مرکزی بر برخی پارامترهای کینماتیک راه رفتن زنان دارای کمردرد مزمن در مقایسه با زنان سالم - صفحه:13-26

  tick  تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست‌های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا - صفحه:49-60

  tick  تاثیر یک دوره برنامه تمرینی به همراه اغتشاشات سطح اتکا در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان میان‌سال - صفحه:71-86

  tick  میزان فعالیت عضلات کمری- لگنی موثر در پایداری ناحیه مرکزی با تغییر مرکز ثقل در پل زدن روی سطوح پایدار و ناپایدار - صفحه:111-122
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved