>
Fa   |   Ar   |   En
   جستارهای زبانی   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:7


  tick  الگوهای زبانی غیر معیار فارسی در مکاتبات اداری - صفحه:1-32

  tick  بررسی واژه «دیدن» براساس معناشناسی قالبی - صفحه:219-236

  tick  تاملی بر مبحث «وجهیّت‌های» زبانی با تاکید بر نقش افعال شبه‌معین در تکوین نظام معرفت‌شناختی در مثنوی معنوی - صفحه:91-116

  tick  تجزیه‌ و تحلیل داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن کریم براساس نظریه پراپ و گریماس - صفحه:33-52

  tick  تفاوت‌های معنادار و دلالت‌های فرهنگی آن در برگردان فارسی نمایش‌نامه‌های برتولت برشت (نمونه‌های مطالعاتی: ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی، بَعل، در جنگل شهر، رویاهای سیمون ماشار) - صفحه:117-141

  tick  تمایز روابط دستوری در گویش شوشتری - صفحه:205-218

  tick  روند رشد کاربرد ابزار انسجام واژگانی در کودکان فارسی‌زبان - صفحه:183-204

  tick  فرآیند معناسازی در مثنوی سلامان و ابسال جامی بر‌اساس الگوهای نشانه معناشناسی - صفحه:143-163

  tick  کاربردهای «دعا» در فیلم‌های فارسی و انگلیسی در پرتو الگوی هایمز - صفحه:53-72

  tick  مقایسه تلفظ شناسه سوم شخص مفرد در لهجه‌های محاوره‌ای معیار و اصفهانی در چارچوب نظریه بهینگی - صفحه:73-85

  tick  پویایی زندگیِ در رقابت: تحلیل نشانه معناشناختی گفتمانی در داستان کوتاه «خلا» - صفحه:237-260

  tick  پیرامون واج‌شناسی فعل در کردی: نگاه بهینگی به تنوع گویشی - صفحه:165-182
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved