>
Fa   |   Ar   |   En
   جستارهای زبانی   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:1


  tick  برخی پیامدهای نظریه ساخت اطلاع برای ترجمه - صفحه:203-224

  tick  بررسی زایش معنا در ساختار روایی «حکایت نمازفروش» (از هزارویک شب) و روایت سه‌تار از جلال آل‌احمد - صفحه:89-104

  tick  بررسی ویژگی‌های سبکی داستان کوتاه «جشن فرخنده» از جلال آل‌احمد با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی - صفحه:39-63

  tick  تحلیل نشانه- معناشناختی شعر «آرش کمانگیر» و «عقاب» تحول کارکرد تقابلی زبان به فرایند تنشی - صفحه:105-124

  tick  دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی - صفحه:65-87

  tick  فرهنگ، استعاره و ترجمه‌پذیری - صفحه:21-38

  tick  مطالعه تطبیقی شیوه بازنمایی کنشگران ایرانی و غربی در پرونده هسته‌ای ایران در رسانه‌های بین‌المللی (الگوی 2008 ون لیون) - صفحه:1-19

  tick  مقایسه فرایندهای واجی همخوان‌های گویش لری بالاگریوه با فارسی معیار - صفحه:151-179

  tick  مقایسه میزان منصفانه ‌بودن انواع آزمون‌های زبان انگلیسی در دوره دبیرستان - صفحه:181-202

  tick  نشان‌داری آغازگر در زبان‌های فارسی و انگلیسی براساس رویکرد دستور نقشگرای نظام‌مند - صفحه:125-149
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved