>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مسیله بر سلامت روان و سبک‌های تربیتی مربیان پیش‌دبستانی - صفحه:98-117

  tick  الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست‌شناسی - صفحه:118-136

  tick  بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش‌آموزان: چالش‌ها و راهکارها - صفحه:154-169

  tick  رابطه‌ی باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان - صفحه:43-61

  tick  رابطه‌ی بین حل مساله و تاب آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین - صفحه:25-42

  tick  رابطه‌ی شیوه‌های فرزند پروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان - صفحه:137-153

  tick  مقایسه‌ی تاثیر دو روش آموزش به شیوه‌ی بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان - صفحه:62-80

  tick  مقایسه‌ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش‌آموزان منضبط و غیر منضبط - صفحه:81-97

  tick  ویژگی‌های روان‏سنجی‏‏ پرسش‌نامه‏ ی محیط یادگیری سازنده‏ گرا‏ - صفحه:6-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved