>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی بر سرسختی روانشناختی و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان - صفحه:33-44

  tick  اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای یادگیری خودگردان‌فراشناختی بر مولفه‌‌های هیجانات مثبت و منفی تحصیلی - صفحه:45-58

  tick  ارزیابی ساختار عاملی مقیاس جو مدرسه در دانش‏ آموزان دوره دوم متوسطه - صفحه:59-72

  tick  الگوی ساختاری دشواری تنظیم هیجانی و دلزدگی تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان - صفحه:123-138

  tick  رابطه امید، رضایت از زندگی و عزت نفس و سلامت‌روان با نقش واسطه‌ای شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان - صفحه:6-20

  tick  شناسایی مولفه های مدیریت تجربه در سازمان‌های آموزشی به روش کیفی - صفحه:21-32

  tick  مدل ساختاری رابطه صبر با کفایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم - صفحه:99-110

  tick  مقایسه سبک دلبستگی، شادکامی و اضطراب در دانش‌آموزان مصروع و غیر مصروع - صفحه:111-122

  tick  نقش تاب‌آوری و سبک‌های فرزندپروری در پیش بینی استرس والدینی مادران دانش آموزان با اختلال بیش فعالی/کمبود توجه - صفحه:73-85

  tick  نقش دانش‌فراشناختی، حالت فراشناختی و باورهای فراشناختی در خلاقیت هیجانی - صفحه:86-98
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved