>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:1


  tick  ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند - صفحه:145-166

  tick  بررسی ادراک اعضاء هیات علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن - صفحه:167-185

  tick  بررسی رابطه بین مولفه‌های رهبری معنوی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان - صفحه:70-87

  tick  بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان - صفحه:283-305

  tick  بررسی رابطه مهارت‌های سواد اطلاعاتی با اثربخشی معلمان: مطالعه موردی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ساری - صفحه:306-320

  tick  بررسی رفتار نوآورانه کتابداران و عامل‌های موثر بر آن در فرآیند مجموعه‌سازی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) - صفحه:243-261

  tick  بررسی زبان‌شناختی چکیده‌های انگلیسی نشریات رتبه‌دار فارسی حوزه علوم پایه و میزان مطابقت آن‌ها با استاندارد ایزو 214 - صفحه:109-126

  tick  بررسی نیازهای اطلاعاتی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بر مبنای رویکرد تحلیل شناختی کار: مطالعه موردی، دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:186-202

  tick  تاثیر انواع خدمات الکترونیکی موجود در کتابخانه‌های عمومی بر میزان رضایت مندی کاربران (مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی) - صفحه:262-282

  tick  تعیین سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف شناسایی گروه مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی، فلش/دیانی و فرای/دیانی - صفحه:341-358

  tick  جایگاه تمایل به تفکر انتقادی در سازمان‌های غیرانتفاعی: مطالعه موردی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی - صفحه:48-69

  tick  دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در مورد راهکارهای مستندسازی تجارب و دانش - صفحه:127-144

  tick  رویکرد سیبرنتیکی به نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات - صفحه:5-24

  tick  زمینه‌یابی ایجاد واحدهای علم‌سنجی در کتابخانه‌های دانشگاهی براساس مدل Swot، مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاهی شهر مشهد - صفحه:203-222

  tick  محاسبه بار اطلاعاتی متون علمی فارسی براساس شاخص آنتروپی نظریه اطلاعات - صفحه:88-108

  tick  مطالعه‌ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون ‌کتابخانه‌ای از سوی کتابخانه‌های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش‌ و پرورش شهرستان بجنورد - صفحه:223-242

  tick  نظریه معنابخشی و کاربرد آن در پشتیبانی از رفتار اطلاع جویی کاربران در محیط رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی - صفحه:25-47

  tick  واکاوی مولفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:321-340
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved