>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1401 - دوره:54 - شماره:3


  tick  ارزیابی و سطح‌‌‌‌‌بندی فضای عرضه خدمات و تسهیلات گردشگری شهر ساحلی بوشهر با استفاده از Gis و منطق فازی - صفحه:889-905

  tick  اولویت سنجی مکانی توسعه مراکز خدمات بهداشتی - درمانی با استفاده از روش Ahp مطالعه موردی: شهر میاندوآب - صفحه:953-967

  tick  بازاندیشی و بازآفرینی جایگاه طبیعت در فرهنگ زیست بوم ایرانی- اسلامی - صفحه:867-887

  tick  بررسی اهمیت احساس امنیت در کیفیت فضاهای شهری و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهرهمدان و محلات پیرامون - صفحه:1037-1058

  tick  برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری سلامت در استان کردستان با تاکید بر جذب گردشگران سلامت اقلیم کردستان عراق - صفحه:1083-1105

  tick  تبیین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد آتش‌بس در قره‌باغ (نوامبر 2020) - صفحه:833-849

  tick  تحلیل آمایش نواحی مرزی از منظر جغرافیای سیاسی مرز مطالعه موردی: نواحی مرزی استان کردستان - صفحه:1189-1209

  tick  تحلیل اثرات احساس تعلق مکانی بر مشارکت روستائیان دراجرای طرح هادی مطالعه موردی: استان زنجان - صفحه:1021-1035

  tick  تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران مطالعه موردی: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان - صفحه:851-866

  tick  تحلیل کیفیت محیط سکونتی و تعیین کننده های آن در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان قره‌باغ- شهرستان شیراز - صفحه:815-832

  tick  تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان رودپی شرقی شهرستان ساری - صفحه:999-1019

  tick  تحلیل و ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان جلفا - صفحه:1125-1142

  tick  تحلیل و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانه کلان ‌شهر اصفهان برمبنای رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک - صفحه:1107-1124

  tick  تحلیلی بر ساختار فضایی مناطق کلان‌ شهری از منظر قابلیت‌های هم‌افزایی اقتصادی مطالعه موردی: منطقه کلان ‌شهری تهران - صفحه:1059-1081

  tick  شناسایی و تحلیل نقش صندوق های اعتباری خرد در پیشرفت و آبادانی روستاها مطالعه موردی: شهرستان رزن و فامنین - صفحه:937-952

  tick  متفکر پایان‌ناپذیر پنسیلوانیا: نگاهی به زندگی و اندیشه ویلبر زلینسکی - صفحه:907-936

  tick  مطالعه رفتار زیست محیطی زنان روستایی با استفاده از تئوری ارزش- عقیده- هنجار مطالعه موردی: روستای دیوا شهرستان بابل - صفحه:1143-1159

  tick  نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران - صفحه:801-814

  tick  همگرایی فرهنگی و اجتماعی در اوراسیای مرکزی - صفحه:969-988

  tick  واکاوی نقش ژئوپلیتیکی‌ ایران در کریدور‌های بین‌المللی و ارائه مدل ایران، هارتلند کریدوری جهان - صفحه:1161-1187
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved