>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1396 - دوره:31 - شماره:2


  tick  اثر بیوچار تفاله پسته تولید شده در دو دمای مختلف و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر غلظت برخی عناصر پرمصرف و رشد اسفناج - صفحه:557-569

  tick  اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت - صفحه:460-477

  tick  ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک‌های با بافت متوسط و سبک - صفحه:386-398

  tick  ارزیابی تناسب اراضی بخشی ازدشت زنجان برای کشت گندم آبی با استفاده از راه‌کار امتیازات محدودیتی - صفحه:522-532

  tick  ارزیابی پاسخ ژنوتیپ‌های جو (Hordum Vulgare) دیم به مقادیر و زمان‌های مصرف نیتروژن - صفحه:490-508

  tick  اعتبارسنجی بازیابی‌های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس - صفحه:660-672

  tick  بررسی اثر عوامل محیطی و رسوب معلق در انتقال آلودگی کالیفرم به کمک مدل ریاضی - صفحه:345-358

  tick  بررسی روند و زمان تغییر روند بارش حوضه دریاچه ارومیه - صفحه:644-659

  tick  بهره‌گیری از مفهوم ردپای آب مجازی در تولید محصولات اصلی برای عبور از بحران آب منطقه قزوین - صفحه:422-433

  tick  بهینه‌سازی تخصیص اراضی و آب آبیاری مبتنی بر دیدگاه بیلان آب با استفاده از برنامه‌ریزی خطی - صفحه:372-385

  tick  تاثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک - صفحه:411-421

  tick  تاثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت - صفحه:627-643

  tick  تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر رشد گیاه ذرت در خاک آلوده به کادمیوم و سرب - صفحه:609-626

  tick  تاثیر قارچ آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر انحلال فسفر خاک در شرایط انکوباسیون - صفحه:597-608

  tick  تعیین حد بهینه عناصر غذایی و ارزیابی وضعیت تعادل تغذیه ای باغ های لیمو رقم لیسبون و نارنگی رقم پرل شهرستان دزفول با استفاده از روش Dris - صفحه:570-580

  tick  تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر - صفحه:399-410

  tick  تعیین موثرترین جزء خاکدانه در برآورد پایداری ساختمان خاک با بهره گیری از روش زمین آمار - صفحه:533-544

  tick  تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها - صفحه:509-521

  tick  توانایی دو گونه گیاهی در جذب آهن از بسترهای حاوی فلوگوپیت و موسکویت - صفحه:449-459

  tick  رویکرد چانه‌زنی چندهدفه و برنامه‌ریزی فازی به‌منظور تخصیص بهینه منابع آب با تاکید بر کم‌آبیاری - صفحه:434-448

  tick  کانی شدن کربن و نیتروژن آلی مانده های گندم در خاک های آلوده به کادمیوم - صفحه:581-596

  tick  کاهش متغیرهای الگوی بار نیتروژن ورودی به آب رودخانه با روش تحلیل حساسیت واریانس مبنا مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه توید - صفحه:359-371

  tick  مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی خاک‏های یک ردیف پستی و بلندی مطالعه موردی: دشت بشار، استان کهگیلویه - صفحه:478-489

  tick  نقش غنی‌سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری‌ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایش - صفحه:545-556
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved