>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های روان شناختی در مدیریت   
سال:1401 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان با میانجیگری تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان (مورد مطالعه:مدیران شعب بانک سپه مشهد) - صفحه:242-264

  tick  اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل‌محور در افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان - صفحه:34-50

  tick  بررسی تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر ارتباطات سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت بیمه پارسیان) - صفحه:202-219

  tick  بررسی تاثیر فلات‌زدگی سلسله‌مراتبی بر قصد ترک شغل با نقش تعدیل‌کننده جنبه تناسب شغل - شاغل - صفحه:8-34

  tick  بررسی رابطه مدیریت زمان باکمال گرایی و میزان تاب آوری مدیران مدارس شهر اشترینان - صفحه:96-114

  tick  بررسی نقش و جایگاه فعالیت‌های سرمایه اجتماعی مدیرعامل بر مدیریت سود واقعی و عملکرد عملیاتی آینده شرکت‌ها (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:176-201

  tick  تاثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی (موردمطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - صفحه:154-176

  tick  تحلیل اثر سازمان یادگیرنده بر بازاریابی داخلی درشرکت برق منطقه‌ای سمنان - صفحه:220-241

  tick  رابطه مهارت‌های کوانتومی با سبک‌های مقابله با استرس - صفحه:50-68

  tick  رابطه نوآوری باز و فرهنگ ‌سازمانی با میانجی‌گری هوش عاطفی (مورد مطالعه: موسسات حسابرسی مشهد) - صفحه:134-153

  tick  ساخت و استانداردسازی مقیاس سکوت سازمانی در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین - صفحه:68-96

  tick  طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه داده‌ بنیاد - صفحه:114-134
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved