>
Fa   |   Ar   |   En
   بتن و زلزله   
سال:1399 - دوره:23 - بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله - کد همایش: 99200-51078


  tick  آنالیز کامل سدهای بتنی قوسی برای حالات بحرانی

  tick  اثر جایگزینی پوزولان خاکستربادی با پوزولان میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و کششی کامپوزیت سیمانی مهندسی شده

  tick  اثر حجم خمیر بر انتشار یون کلرید و خوردگی میلگرد در بتن‌‌‌های خودتراکم با مقادیر سیمان و پودرسنگ متفاوت

  tick  ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های خسارت محدود مجهز به سیستم ترکیبی حرکت گهواره ای و جداساز لرزه ای Hdr

  tick  ارزیابی روش های مبتنی بر طیف ظرفیت سازه در تخمین نقطه عملکرد لرزه ای سازه های بتن آرمه

  tick  ارزیابی واکنش سیلیسی قلیایی سنگدانه­های معادن شن و ماسه تهران با استفاده از آزمایش پتروگرافی و انطباق آن با نتایج آزمایش ملات منشوری تسریع شده

  tick  ارزیابی گسترش ترک ها در رفتار لرزه ای دال های بتن مسلح وافل

  tick  بازطراحی و بررسی نتایج المان‌های بتنی پروژه راه آهن دورود خرم آباد (مطالعه موردی: پایه پل کیلومتر 560+74 پروژه راه آهن دورود خرم آباد)

  tick  برآورد خصوصیات حرارتی و مکانیکی بتن بدنه سد با استفاده از داده های حقیقی

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر رنگدانه های معدنی (اکسیدآهن) بر رفتار مکانیکی بتن اسفنجی

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف پلی‌ پروپیلن و دوده سیلیس در کسب مشخصه‌های مکانیکی کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی شده (Ecc) با مقادیر مختلف خاکستر بادی

  tick  بررسی اثر فولاد محصور کننده در شکل‌پذیری ستون های بتن مسلح با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

  tick  بررسی تاثیر افزودنی دیرگیر کننده در خواص کارآیی و مکانیکی بتن

  tick  بررسی تاثیر سیلیسکا روی بتن بازیافتی درمقابل تهاجم اسید، تحت شرایط آزمایشگاهی یون کلراید (Rcpt)

  tick  بررسی تاثیر پوزولان محلی کلاش بر روی نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری در بتن معمولی و مقایسه آن با مقادیر پیشنهادی

  tick  بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده با استفاده از مصالح داخلی

  tick  بررسی مکانیک شکست سد بتنی وزنی کوینا با استفاده از تحلیل احتمالاتی

  tick  بررسی هزینه و فایده تغییر ساختمان های معمولی به ساختمان سبز به کمک نظریه بازی ها

  tick  بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر پاسخ لرزه ای برج آبگیر واقع در مخزن سدهای بتنی

  tick  بهینه کردن میزان سیمان در طرح اختلاط بتن معمولی با استفاده از تعیین میزان مناسب سنگ دانه و سرباره

  tick  تاثیر ابعاد و روش اصلاح سطوح خرده لاستیک بکار رفته در بتن برخصوصیات دوام بتن

  tick  رتبه بندی المان های تاثیرگذار در ساختمان های سبز با استفاده از روش ویکور

  tick  کاربرد باکتری ها در ترمیم بتن و تاثیر آن برخواص بتن خودترمیم (یک مطالعه مروری )

  tick  کاربرد پوشش های انعطاف پذیر با استفاده از بتن پلیمری برای پوشش کانال های آبیاری و زهکشی

  tick  مقایسه روش بلوغ و بلوغ ارتقا یافته در تخمین مقاومت فشاری بتن خود تراکم
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved