>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی اثر رنگدانه های معدنی (اکسیدآهن) بر رفتار مکانیکی بتن اسفنجی  
   
نویسنده هادیان فرد محمدکاظم ,رحمت خواه رضا ,زائری محمد ,غلام پور امیر
منبع بتن و زلزله - 1399 - دوره : 23 - بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله - کد همایش: 99200-51078
چکیده    بتن رنگی در دهه اخیر از طرح های نوین تحقیقاتی در سطح جهان به شمار می آید. در بین روش های موجود رنگ کردن بتن، استفاده از رنگدانه های معدنی یکی از روش هایی مرسومی است که مورد توجه محققین و تولید کننده ها قرار گرفته است. روش تولید بتن رنگی اساسا تفاوتی با تولید بتن معمولی ندارد و رنگدانه به آسانی به مخلوط اضافه می گردد. بواسطه رنگدانه های معدنی به دامنه وسیعی از رنگ ها می توان دست یافت به نحوی که بتن ساخته شده دارای خواص مطلوبی از دیدگاه مقاومت و دوام باشد. بهترین رنگدانه، رنگدانه های خانواده آهن هستند که به طور طبیعی و مصنوعی قابل دسترس می باشند. با استفاده از این رنگدانه ها می توان بتن با رنگ های اصلی قرمز، نارنجی، قهوه ای، زرد و سیاه را تولید کرد. دراین پژوهش به بررسی تاثیر رنگدانه اکسیدآهن بر مقاومت بتن اسفنجی پرداخته شده است. در این راستا، جمعا 16 طرح اختلاط در نظر گرفته شده که 4 مورد از آن ها به عنوان نمونه شاهد بدون افزودنی رنگدانه و 12 مورد با درصدهای متفاوت رنگدانه ساخته شده و مقاومت فشاری 7 و 28 روزه آن ها اندازه گیری شده است. بر این اساس تاثیر رنگدانه های معدنی با دو رنگ متفاوت (زرد و قرمز) با سه درصد مختلف (%3، 5% و 7%) بر بتن متخلخل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نمونه های بتن متخلخل دارای رنگدانه قرمز بیش ترین مقاومت فشاری 7 و 28 روزه را از خود نشان می دهند.
کلیدواژه بتن اسفنجی ,رنگدانه های معدنی ,اکسید آهن ,مقاومت فشاری بتن
آدرس موسسه آموزش عالی آپادانا, مهندسی عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, مهندسی عمران, ایران, موسسه آموزش عالی آپادانا, مهندسی عمران, ایران, موسسه آموزش عالی آپادانا, مهندسی عمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved