>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های خسارت محدود مجهز به سیستم ترکیبی حرکت گهواره ای و جداساز لرزه ای Hdr  
   
نویسنده ایراندوست صانعی هانیه ,سروقد مقدم عبدالرضا ,جوادی پاشا
منبع بتن و زلزله - 1399 - دوره : 23 - بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله - کد همایش: 99200-51078
چکیده    امروزه با توجه به اهمیت ایمنی ساختمان ها در حین زلزله و پس آن و لزوم تعمیرپذیری بسیار سریع سازه ها پس از زلزله ، ایده های نوینی مطرح شده است یکی از این روش های کاربردی استفاده از ساز و کار حرکت گهواره ای و جداسازی لرزه ای در ساختمان میباشد . در این روش به دیوارهای برشی بتنی اجازه بلند شدگی محدود داده میشود که با استفاده از میراگرهای جاری شونده مستهلک سازی انرژی لرزه ای انجام شده و کابل های پس کشیده نیز وظیفه برگشت پذیری سیستم را ایفا میکنند . این طراحی باعث میگردد تا رفتار سازه به مود اول ارتعاشی نزدیک شود و این امر منجر به بهبود رفتار لرزه ای سازه میشود . به همین علت در این پژوهش به بررسی سطح عملکرد لرزه ای ساختمان های میان مرتبه دارای حرکت گهواره ای و جداسازی لرزه ای hdr پرداخته شده است . در این پژوهش ساختمان های 4و8 طبقه دارای حرکت گهواره ای و جداسازی لرزه ای hdr و فاقد آن در نرم افزارsap2000 تحت 7 رکورد لرزه ای حوزه و نزدیک دور مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج تحلیل های تاریخچه زمانی نشان میدهند در صورتی که با جزئیات اجرایی مطرح شده در این پژوهش سازه دارای حرکت گهواره ای دارای سطح عملکرد لرزه ای بسیار بهتری نسبت به سازه گیردار خواهد بود به گونه ای که مفاصل پلاستیک از سطح cp در سازه گیردار به سطح io در سازه با حرکت گهواره ای خواهند رسید .
کلیدواژه سطوح عملکردی ,حرکت گهواره ای ,دیواربرشی دارای حرکت گهواره ای ,جداساز Hdr .
آدرس دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات, مهندسی عمران, ایران, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, مهندسی عمران, ایران, دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات, مهندسی عمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved