>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه کردن میزان سیمان در طرح اختلاط بتن معمولی با استفاده از تعیین میزان مناسب سنگ دانه و سرباره  
   
نویسنده حاج رسولیها مسعود ,رضوی تیرانی محمد ,بهمنی هادی
منبع بتن و زلزله - 1399 - دوره : 23 - بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله - کد همایش: 99200-51078
چکیده    یکی از اجزای اصلی در طرح اختلاط بتن معمولی سیمان است، با توجه به مسئله زیست محیطی و اقتصادی آن باید تا حد امکان استفاده از آن به کم-ترین میزان ممکن برسد. یکی از راه های اساسی برای کم کردن میزان سیمان جای گزینی آن با سرباره، پودر سنگ آهک و مواد جایگزین دیگر سیمان است. در این تحقیق به بهینه کردن میزان سیمان با استفاده از تعیین میزان مناسب سنگدانه و سرباره پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف دو روش محاسبه طرح اختلاط بر اساس روش aci-211 و روش ملی طرح مخلوط بتن استفاده شده است. آزمایش مقاومت فشاری در سن 7، 14 و 28 روز انجام گرفت. طبق آزمایش های انجام شده مشخص شد که استفاده از روش محاسبه طرح اختلاط بر اساس aci-211 با تغییرات جزئی می تواند میزان بهینه سیمان در مقاومت های مختلف را تامین کند. علاوه برآن میزان 30 درصد جایگزین سرباره با سیمان بهترین نتایج مقاومت فشاری را تامین کرد.
کلیدواژه بتن معمولی ,طرح اختلاط ,سنگ دانه ,سرباره ,مقاومت فشاری.
آدرس شرکت بنیاد بتن اصفهان, -, ایران, شرکت بنیاد بتن اصفهان, -, ایران, شرکت بنیاد بتن اصفهان, -, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved