>
Fa   |   Ar   |   En
   آناهیتا   
سال:2022 - دوره: - شماره:9


  tick  استعاره مفهومی شناخت در گلشن راز - صفحه:118-135

  tick  بررسی تأثیر و نفوذ عربی در شرح مخزن الاسرار از ابراھیم تتوی - صفحه:78-93

  tick  بررسی مسایل روانی و عاطفی شخصیت های مرد در داستان نویسی سیمین دانشور - صفحه:51-65

  tick  بررسی و تحلیل خوشه های معنایی در غزل های حافظ با رویکرد ِدستور زبان فارسی - صفحه:23-50

  tick  بررسیِ هنری تاریخ نگاری رضی شیرازی - صفحه:329-345

  tick  تاثیر و نفوذ سعدی در خالصہ نامہ از رتن چند رایزادہ تحلیل انتقادی و پژوھشی - صفحه:152-163

  tick  تاریخچه مطالعه پسوند ها به زبان اردو - صفحه:9-22

  tick  تتبعی دربارۀ نسخه های خطی شاهنامه فردوسی موجود در کتابخانه گنج بخش - صفحه:164-175

  tick  تجزیہ و تحلیل شرح اسکندر نامہ نظامی گنجوی - صفحه:346-360

  tick  تحلیل تطبیقی اعصار چهارگانه طلا، نقره، برنز و آهن در ایران و هند - صفحه:261-297

  tick  تحلیل روایت شناسی مجموعه داﺳﺘﺎن جایی دیگرﮔﻠﻲ ﺗﺮﻗﻲبا تکیه بر زمان و شخصیت پردازی از بوطیقای روایت ریمون کینان - صفحه:176-202

  tick  جامعۀ سالم در اشعار سیمین بهبهانی براساس رهیافت ترکیبی جامعه شناسی-روان شناسی برمبنای نظریۀ اریک فروم - صفحه:236-260

  tick  در آمدی بر نقدِ آثار جامی از جنبۀ انواع ادبی - صفحه:66-77

  tick  دیوان شعرا منابع دست اوّل برای تاریخ ادبیّات نگاری (مطالعۀ موردی: احوال و اشعار ملّا صادقی) - صفحه:361-398

  tick  سیر تکوین علم تاریخ‌ نویسی در ایران (گذر از تاریخ‌نویسی سنتی به مدرن در ایران دوره اسلامی) - صفحه:298-328

  tick  علم و عرفان در کلام شاہ ھمدان - صفحه:151-136

  tick  علواندیشہ عرفی در قصایدش - صفحه:94-117

  tick  مطالعه تطبیقی میان خواجه معین الدین چشتی و میر سید علی همدانی - صفحه:203-235
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved