>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:45


  tick  ارائه مدل فرایندی موفقیت مراکز رشد با رویکرد فرا ترکیب - صفحه:209-238

  tick  الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریتِ تراز انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی - صفحه:69-100

  tick  الگوی قدرت نظامی ج.ا.ایران بر اساس فرهنگ مهدویت - صفحه:331-356

  tick  الگوی محیط شناسی ژئوپلیتیکی کشورهای پیرامون جمهوری اسلامی ایران - صفحه:7-34

  tick  بررسی ابعاد ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده - صفحه:121-148

  tick  تاثیر همتا پروری بر بهره وری سرمایه های انسانی دریک نیروی نظامی - صفحه:149-180

  tick  سناریوهای سازمان‌های مردم‌ نهاد ایران در افق ده‌ ساله آینده - صفحه:181-208

  tick  شناخت توزیعی بر عملکرد تیم ها در محیط های پویا و پرخطر - صفحه:239-270

  tick  شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های موثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا - صفحه:67-94

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی مولفه های موثر بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران - صفحه:271-296

  tick  مدل پارادایمی فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح از منظر امامین انقلاب در راستای توسعه سرمایه‌های انسانی - صفحه:95-120

  tick  نقش تسلیم در تامین امنیت روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم - صفحه:297-330
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved