>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:3


  tick  ارتباط نگرش‌های تربیتی والدین با ابعاد سلامت روانی- اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر - صفحه:97-124

  tick  تاثیر آموزش مهار‌ت‌های نظم‌دهی هیجانی بر مولفه‌های اضطراب در دختران دبیرستانی - صفحه:23-37

  tick  تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان - صفحه:6-22

  tick  قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه: نقش شیوه‏های فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده - صفحه:38-56

  tick  مقایسهی اثربخشی شیوه‌های ارایه و تهیهی نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب - صفحه:125-143

  tick  مقایسه‌ی نگرش به ازدواج و طلاق و دلبستگی به همسالان در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی خانواده‌های عادی و طلاق - صفحه:57-75

  tick  مقایسه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی - صفحه:164-180

  tick  نقش تعلل‌ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فراشناختی در پیش‌بینی ناگویی خلقی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه - صفحه:76-96

  tick  پیش‌بینی آسیب‌های اجتماعی بر اساس مهار‌ت‌های زندگی در دانش‌آموزان - صفحه:144-163
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved