>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی پیشرفته ریاضی   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:4


  tick  اندازه های اطلاع جنسن-فیشر و جنسن- Χ٢برای توزیع های آمیخته متناهی - صفحه:699-711

  tick  بررسی جریان خون مغناطیسی در طول رگ مخروطی گرفته‌شده با ترکیبی از گرفتگی و آنوریسم: یک روش صریح تفاضل متناهی - صفحه:712-726

  tick  بررسی مدل ریاضی کبد انسان با رویکرد مشتق کسری کاپوتو - صفحه:750-760

  tick  بررسی وجود جواب برای معادله انتگرالی کسری با استفاده از اندازه نافشرد‏گی در فضای باناخ - صفحه:653-665

  tick  تشخیص پذیری گروه سوزوکی (9 ^ 2)Sz با استفاده از مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه - صفحه:679-685

  tick  حل عددی معادله انتگرال تصادفی غیر خطی نوع سوم به کمک ماتریس عملیاتی با استفاده از چند جمله ای های برنشتاین - صفحه:739-749

  tick  کاربرد روش تکمیل تنسوری بهینه‌سازی شده تک بیتی در بازیافت تصاویر دیجیتالی مخدوش - صفحه:686-698

  tick  کدهای دوری اریب (F_P^M(F_P^M+Uf_P^M-جمعی از طول 2p^S - صفحه:626-638

  tick  مقایسه تصادفی سیستم های کار کرده افزونه و سیستم های افزونه با مولفه های کار کرده - صفحه:639-652

  tick  یافتن جواب‌های بهین دسته‌ای از مسائل بهینه‌سازی پارامتری بر حسب مقادیر پارامتر با استفاده از شبکه‌های عصبی چندلایه - صفحه:611-625

  tick  یک رده از متغیرهای تصادفی وابسته: ویژگی ها و برخی کاربردها - صفحه:727-738

  tick  پیرامون توسیع توابع پیوسته در Lg-توپولوژی - صفحه:666-678
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved