>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری در علوم و فناوری غذایی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:4


  tick  ارزیابی تاثیر اولتراسونیک در کیفیت بیودیزل تولیدی از روغن های ضایعاتی رستوران - صفحه:75-81

  tick  بررسی اثر تحریک کنندگی پودر هسته خرمای کبکاب و مرداسنگ بر رشد مخمر ساکارومایسز سرویزیه در تولید سرکه سیب - صفحه:9-18

  tick  بررسی تاثیر استفاده از امولسیفایر مونو و دی گلیسرید بر خواص شیمیایی، بافتی و حسی پنیر موزارلا - صفحه:41-47

  tick  بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانس های آویشن (Thymus Vulgaris)، نعناع (.Mentha Spp) و کاکوتی (Ziziphora Tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:19-30

  tick  بررسی تاثیرکلرید سدیم بر خصوصیات حسی و فیزیکی ماکارونی - صفحه:31-39

  tick  بررسی تطابق مواد اولیه اصلی درج شده در برچسب همبرگرهای ممتاز شهر تهران توسط آنالیز مولکولی - صفحه:49-56

  tick  بررسی ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5 و تاثیر آن بر برخی خواص کیفی سس مایونز کم چرب پروبیوتیک - صفحه:91-97

  tick  تاثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا - صفحه:83-89

  tick  فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی واریته‌های ایرانی گلرنگ (Cathamus Tinctorius L.) - صفحه:1-7

  tick  محتوای فنولیکو فعالیت آنتی اکسیدانی (روش Frap) شش نوع چای ایرانی - صفحه:99-103

  tick  مطالعه ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی - صفحه:57-64

  tick  مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس برگ مورد (Myrtus Communis) و آنتی‌اکسیدان های سنتزی بر خواص فیزیکوشیمیایی چیپس سیب زمینی و روغن حاصل از آن طی زمان ماندگاری - صفحه:67-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved