>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1402 - دوره:55 - شماره:3


  tick  ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری مطالعه موردی: شهر میاندوآب - صفحه:115-138

  tick  ارزیابی تطبیقی کیفیت محیطی از بعد مولفه ریخت شناسی – کالبدی در محلات سنتی و جدید مطالعه موردی: محلات منجم- باغمیشه کلان شهر تبریز - صفحه:187-204

  tick  ارزیابی خدمات اکوسیستمی درختان چشم‌انداز روستایی بر اساس ادراک اجتماعات محلی مطالعه موردی: بخش طرقبه در شهرستان بینالود - صفحه:15-29

  tick  ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد مطالعه موردی: شهراصفهان - صفحه:47-66

  tick  ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در محلات تاریخی – فرهنگی مطالعه موردی:‌ محله حسینیه شهر زنجان - صفحه:205-224

  tick  بررسی مولفه های برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد تاب آوری اجتماعی: مرور سیستماتیک - صفحه:1-14

  tick  تببین مدل برند سازی مکان های تاریخی با رویکرد زمینه گرا مطالعه موردی: تپه تاریخی هگمتانه شهر همدان - صفحه:171-186

  tick  تبیین مولفه‌های مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهر مطالعه موردی: شهر ارومیه - صفحه:31-45

  tick  تبیین نظری مولفه های موثر در مناسبات ژئوپلیتیک و ارائه الگوی پیشنهادی - صفحه:225-241

  tick  تحلیل عوامل موثر بر روستای سبز کارآفرین مطالعه موردی : دهستان دنا، شهرستان دنا - صفحه:243-263

  tick  تحلیل و بررسی زمینه‌گرایی بر اساس گونه‌بندی‌ مجتمع‌های مسکونی مورد مطالعه موردی: شهر تبریز - صفحه:67-81

  tick  شبکه مضامین راهبردهای برساخت‌گرایی تفسیر میراث فرهنگی در چارچوب گردشگری - صفحه:139-154

  tick  معیارهای موثر در ارتقای کیفیت محیطی بافت‌های ناکارآمد شهری براساس ترجیحات ساکنین مطالعه موردی: محله بیسیم شهر زنجان - صفحه:97-114

  tick  مکان یابی پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی شهر کرج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:83-96

  tick  نقش سرمایه کارآفرینی بر توسعه صنعت گردشگری شهری در استان مازندران - صفحه:155-169
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved