>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1401 - دوره:54 - شماره:4


  tick  ارائه چارچوبی تحلیلی برای سنجش الگوی شبکه‌معابر: مقایسه تطبیقی محدوده‌های خود سازمان‌یافته‌ شهر تهران - صفحه:1341-1362

  tick  ارزیابی تحقق‌پذیری برنامه‌های میان‌مدت شهرداری کلان‌شهرها مطالعه موردی: برنامه 5 ساله راهبردی و عملیاتی شیراز (1397-1392) - صفحه:1363-1378

  tick  ارزیابی تناسب زمین و مدیریت پسماندهای بیمارستانی با استفاده از روش‌های کمی مطالعه موردی: شهرستان کرمان - صفحه:1453-1471

  tick  اکتشاف مولفه‌های موثر بر مهاجرت ساکنین از بافت قدیم مرکز شهر تهران و راهبردهای جذب ساکنین با استفاده از تحلیل عامل Q - صفحه:1529-1544

  tick  بازشناسی و سطح بندی گستره‌ های فضایی فقر در کلانشهر اهواز - صفحه:1227-1246

  tick  بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر با رویکرد توسعه میان‌افزا مورد مطالعه: شهر میاندوآب - صفحه:1303-1321

  tick  بررسی تطبیقی ویژگی‌های زیست‌محیطی و کالبدی شهرهای ارگانیک با شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر شازند و شهر جدید مهاجران - صفحه:1511-1528

  tick  بررسی نقش بازنمایی های سینما در سیاست خارجی آمریکا - صفحه:1473-1489

  tick  تاثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی بر تامین امنیت منطقه‌ای جنوب آسیا با تاکید بر نقش هند و چین در قرن 21 - صفحه:1545-1561

  tick  تجزیه و تحلیل فقر شهری با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی بین سال‌های 1385 و 1395 (مطالعه موردی: شهر اردبیل) - صفحه:1323-1339

  tick  تحلیل رابطه سطح شاخص‌های کیفیت زندگی روستاییان و توسعهروستایی مورد مطالعه بخش جزینک، شهرستان زهک - صفحه:1397-1413

  tick  تحلیل مدل ساختاری رفتار محیط زیست گرایانه گردشگران در منطقه سرخ‌آباد سوادکوه - صفحه:1415-1433

  tick  تحلیل مولفه‌های ارتقاء کیفیت فضاهای شهری کودکان با رویکرد حق به شهر مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران - صفحه:1491-1509

  tick  تحلیل واگرایی و شکاف گروه‌های درآمدی از لحاظ تامین مسکن در کلان‌شهر اصفهان - صفحه:1281-1302

  tick  جایگاه پایتخت در استراتژی مدیریت سیاسی فضای کشورهای جهان، با تاکید بر ایران - صفحه:1263-1280

  tick  رتبه‌بندی نواحی شهر ساری از نظر میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری - صفحه:1379-1395

  tick  سنجش تاب آوری کسب و کارهای گردشگری در برابر بحران شیوع ویروس کووید 19 مطالعه موردی: سکونتگاه‌های ساحلی شهرستان بابلسر - صفحه:1211-1226

  tick  سنجش فعالیت کارگروه‌های روستایی در مقابله با همه گیری ویروس کرونا مطالعه مورد: نواحی روستایی شهرستان خوشاب - صفحه:1435-1452

  tick  کارکرد نهادهای سیاسی – مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور - صفحه:1247-1261

  tick  مدل‌سازی و پیش‌بینی روند گسترش و توسعه‌ فیزیکی شهر بجنورد - صفحه:1563-1585
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved