>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1400 - دوره:53 - شماره:4


  tick  ابعاد و مولفه‏ های ژئوپلیتیکی روابط روسیه با امریکا و اتحادیه‌ اروپا در بحران سوریه - صفحه:1393-1412

  tick  ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانه‌ شهر ارومیه - صفحه:1335-1351

  tick  ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعه‌ موردی: خوی) - صفحه:1509-1522

  tick  بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونه‌ موردی: منطقه‌ 6 شهر کرج) - صفحه:1375-1392

  tick  بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام - صفحه:1453-1472

  tick  بررسی نظریه‌های مورد غفلت قرار گرفته در ادبیات ژئوپلیتیک ایران - صفحه:1353-1374

  tick  بررسی چگونگی سیاست‏گذاری ‏ها در فضای شهری (مورد مطالعه: شهر تهران) - صفحه:1543-1564

  tick  تبیین جهت ‏گیری سیاست خارجی هند در حوزه‌ ایندو- پاسفیک - صفحه:1433-1451

  tick  تبیین عوامل موثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعه‌ روستاهای شهرستان صومعه‏ سرا با رویکرد حکمروایی خوب - صفحه:1523-1541

  tick  تحلیل اکتشافی عوامل موثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونه‌ موردی: پارک‏ های ناحیه‏ ای شهر یزد) - صفحه:1191-1208

  tick  تحلیل رابطه‌ سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعه‌ موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور) - صفحه:1313-1333

  tick  تحلیل عملکرد برخی از شاخص‏ های خدمات شهری و عوامل اجتماعی- فرهنگی بر جامعه‌ معلولین با استفاده از روش بسط فازی چانگ (مطالعه‌ موردی: شهر بندر ماهشهر) - صفحه:1249-1270

  tick  تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل - صفحه:1271-1291

  tick  سنجش و تحلیل راهبردهای توسعه‌ شهری با رویکرد توسعه‌ پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونه‌ موردی: بندر بوشهر) - صفحه:1413-1432

  tick  شناسایی و اولویت ‏بندی راهبردهای کاهش آسیب ‏پذیری نواحی شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه‌ موردی: ناحیه‌ یک از منطقه‌ 11 تهران) - صفحه:1209-1228

  tick  شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام) - صفحه:1491-1508

  tick  فرایند بومی‏ سازی شاخص ‏های تعاملات بین ‏المللی در توسعۀ اقتصادی ایران - صفحه:1229-1247

  tick  نقش شهرهای جهانی در نظام جهانی با تاکید بر اندیشۀ جان رنه شورت و پیتر تیلور - صفحه:1293-1312

  tick  نقش مراکز تجاری در افزایش سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه‌ موردی مرکزخرید کوروش شهر تهران) - صفحه:1473-1489

  tick  هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعه موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) - صفحه:1165-1189
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved